Sanoat iktisodiyoti va menejment


Download 0.67 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/8
Sana15.02.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tayanch  iboralar:  O’zbekiston  Respublikasi  investitsion  siyosati, 

investitsiya  oqimlari,  xorijiy  investitsiyalar  ishtirokidagi  korxonalar,  qo’shma 

korxonalar, O’zbekiston Respublikasida investitsion muhit 

                           Nazorat uchun savollar: 

1.

 O’zbekiston 

Respublikasida 

xorijiy 

investorlar 

uchun 

qanday 


imkoniyatlar yaratilgan?  

2.

 O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalarning tutgan 

o’rni qanday? 

3.

 

Xorijiy  investitsiyalar  asosan  iqtisodiyotning  qaysi  tarmoqlariga  jalb qilinmoqda? 

4.

 O’zbekiston  Respublikasida  tashkil  etilgan  qaysi  qo’shma  korxonalarni 

bilasiz? 5.

 

Qo’shma korxonalarning tashqi savdodagi ulushi qanday? 

 

httrg’g’www.cer.ru.  

httpg’g’www.bilimdon.uz. 

 

httpg’g’www.gov.uz.   

7-mavzu. RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR – XALQARO 

IQTISODIY MUNOSABATLAR TIZIMIDA 

7.1. Jahon xo’jaligida rivojlangan mamlakatlarning tutgan o’rni 

7.2. g’arbiy yevropa davlatlarini jahon xo’jaligida tutgan o’rni 

7.3. Rivojlangan mamlakatlarning integratsion birlashmalari 

7.4. Jahon mashinasozlik sanoati va uning rivojlanish xususiyatlari 

7.5. YAponiya iqtisodiyoti va uning jahon xo’jaligida tutgan urni 

 

7.1. Jahon xo’jaligida rivojlangan mamlakatlarning tutgan o’rni 

XX 


– 

XXI 


asrlar 

bo’sag’asida 

jahon 

xo’jaligida rivojlangan 

mamlakatlarning tutgan o’rni juda katta bo’lib, bunday guruhga kiruvchi davlatlar 

asosan yevropa qit’asi va SHimoliy Amerika materigiga joylashgandir. 

 

24 Ma’lumki,  rivojlangan  “katta yettilik”  davlatlar  (hozirgi  kunda  ushbu 

davlatlar  guruhiga  Rossiya  Federatsiyasini  qo’shilishi  bilan  “katta  sakkizlik” 

davlatlar  degan  so’zlar  ham  jahon  iqtisodiyotida  ishlatilmoqda)  iqtisodiyotini 

rivojlanishi  asosan  tabiiy  resurslardan  qanday  foydalanishlik  darajasiga  va 

shuningdek 

uzoq 


yillarga 

mo’ljallangan 

zamonaviy 

ilmiy-texnikaviy 

taraqqiyotdagi  o’zgarishlarga  bog’liqdir.  SHuning  uchun  ham  bu  mamlakatlar 

iqtisodiyotida  tabiiy  resurslardan  tejamli  foydalaniladi,  ishlab  chiqarishda  esa 

energetika  quvvati  pasayishiga  yo’l  qo’yilmaydi.  Masalan,  AQSH  ishlab 

chiqarishida  asosan  kam  harajat  qilish  evaziga  yalpi  ishlab  chiqarilayotgan 

mahsulot 1900-1990 yillar davomida 8-9 baravarga, qishloq xo’jalik mahsulotlarini 

ishlab chiqarish esa 4-5 baravarga ortgan edi. 

Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda sanoat tarmoqlarining rivojlanishi 

qanchalik  yuqori  bo’lmasin  narx-navoning  ko’tarilishi  ushbu  davlatlarda 

yuqoriligicha  qolmoqda.  Bu holat  albatta xizmat  ko’rsatish  sohalari  va shunindek 

ilmiy-texnikaviy  inqilobga  asoslangan  yangi  tarmoqli  sanoat  korxonalarining 

vujudga kelishi bilan bog’liqdir. 

Jahon xo’jaligining rivojlanishida rivojlangan mamlakatlarning qay darajada 

sanoat energetikasi bilan ta’minlanganligi ham muhim rol o’ynaydi. Hozirgi kunda 

bir qator rivojlangan mamlakatlar o’zlari ishlab chiqarayotgan sanoat energetikasi 

mahsulotlaridan tejamkorlik bilan samarali foydalanib kelmoqdalar.  

Jahon  xo’jaligi  rivojlanishida yetakchi  sanoati  rivojlangan  mamlakatlar 

(AQSH, GFR, YAponiya, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Kanada, Italiya) iqtisodiyoti 

muhim  rol  o’ynamoqda.  Ushbu  mamlakatlar  ulushiga  rivojlangan  davlatlarda 

ishlab  chiqarilayotgan  jami  sanoat  maxsulotlarning  79-80%  i  va  dunyo 

mamlakatlarida  ishlab  chiqarilayotgan  sanoat  mahsulotlarning  59-60%  i,  tovarlar 

eksportining 60-61% i va xizmat ko’rsatish sohalarning 49-50% i to’g’ri kelmoqda. 

Rivojlangan  mamlakatlar  guruhi  hozirgi  kunda  o’z  tarkibida  jahonning  20 

dan  ortiq  (25ta)  davlatini  birlashtirgan  bo’lib,  bu  davlatlar  dunyo  mamlakatlari 

xo’jaligida  tutgan  o’rniga  ko’ra  bir  necha  klassifikatsiya  bo’lib  o’rganiladi.  Ular 

quyidagilardan iborat: 

1.

 YAlpi ichki mahsulot (YAIM) hajmi bo’yicha rivojlangan katta “ettilik” 

davlatlar  guruhi.  Ushbu  guruhga  AQSH,  YAponiya,  GFR,  Buyuk  Britaniya, 

Frantsiya, Italiya, Kanada kabi davlatlarni kiritish mumkin. 

2.

 Evropa  Ittifoqi  yoki  yevropa  Hamjamiyatiga  kiruvchi  davlatlar  guruhi. 

Ushbu  guruhga  GFR,  Belgiya,  Daniya,  Irlandiya, Ispaniya, Italiya, Lyuksemburg, 

Niderlandiya,  Portugaliya,  Buyuk  Britaniya,  Frantsiya,  SHvetsiya,  Finlandiya, 

Avstraliya kabi davlatlarni kiritish mumkin. 

3.

 

Evropa  Erkin  Savdo  assotsiatsiyaga  (EAST)  kiruvchi  davlatlar  guruhi. Ushbu  guruhga  Avstriya,  Islandiya,  Lixtenshteyn,  Norvegiya,  SHvetsiya, 

SHvetsariya kabi davlatlarni kiritish mumkin. 

4.

 

Benilyuks  guruhiga  kiruvchi  davlatlar  guruhi.  Ushbu  guruhga  Belgiya, Niderlandlar va Lyuksemburg kabi davlatlar kiradi. 

5.

 SHimoliy  Amerika  Erkin  savdo  shartnomasiga  (NAFTA)  kiruvchi 

davlatlar guruhi. Ushbu guruhga AQSH, Kanada, Meksika kiradi. 

 

25 


90-yillar  boshida  aholi  jon  boshiga  yalpi  ichki  mahsulotni  (YAIM)  to’g’ri 

kelishi bo’yicha jahonning rivojlangan mamlakatlari quyidagicha tavsiflangan edi: 

YAponiya  dunyoda  ushbu  ko’rsatkich  bo’yicha  uchinchi  o’rinda  turgan  bo’lsa, 

Kanada  11,  Norvegiya  6,  SHvetsariya  1,  SHvetsiya  5,  AQSH  10,  Avstriya  20, 

Frantsiya  13,  Niderlandiya17,  Buyuk  Britaniya  21,  Islandiya  9,  GFR  8  o’rinda 

turgan.  Xullas,  jahon  xo’jaligida  rivojlangan  mamlakatlar  o’z  rivojlanish  sohalari 

bo’yicha  katta  imkoniyatlarga  ega  bo’lib,  jahon  mamlakatlarini  rivojlanishida 

asosiy generatorlik rolini o’ynab kelmoqda. 7.2. g’arbiy yevropa davlatlarini jahon xo’jaligida tutgan o’rni 

Jahon  xo’jaligida  g’arbiy  yevropa  mamlakatlarining  iqtisodiy  ribojlanishi 

alohida o’rin egallaydi. Hozirgi kunda g’arbiy yevropa davlatlari xissasiga jahonda 

ishlab chiqarilayotgan  jami yalpi milliy mahsulotning 28-29% i, dunyo aholisining 

7-8% i to’g’ri keladi. 

g’arbiy yevropa davlatlari guruhiga jami 25 davlat kirib, bu davlatlar guruhi 

o’z  hududlarining  katta-kichikligi,  aholisini  oz-ko’pligi  va  turli-tumanligi,  boy 

tabiiy  resurslarga  egaligi  bilan  bir-biridan  keskin  farq  qiladi.  g’arbiy  yevropa 

davlatlari bazasida 1957 yilda “Umumiy bozor” hamkorlik tashkiloti tashkil topdi. 

1962 yilda yevropa Erkin Savdo Assotsiatsiyasi to’zildi. Ushbu davlatlar o’rtasida 

sanoat  tovarlari  bilan  erkin  savdo  aloqalarni  olib  borish  to’g’risida  qator 

sharnomalar  to’zildi. “Evropa  iqtisodiy  kengashi  to’g’risida”gi  shartnomaga 

muvofiq 1992 yilning mayida g’arbiy yevropa yerkin Savdo zonasi va mintaqaviy 

iqtisodiy kompleksi to’zildi.  

g’arbiy  yevropa  davlatlarining  iqtisodiy  taraqqiyotida  jahon  mamlakatlari 

bilan olib borilayotgan tashqi  savdo aloqalar muhim rol o’ynaydi. O’tgan asrning 

70-yillardagi  yevropa  Ittifoqi  (EI)  yoki  yevropa  Hamjamiyati  (EH)  davlatlari 

dunyoda eng yirik davdo bloklaridan biriga aylangan edi.  7.3. Rivojlangan mamlakatlarning integratsion birlashmalari 

Iqtisodiy  hamkorlik  va  taraqqiyot  tashkiloti.Ikkinchi  jahon  urushidan  

keyin  jahon  mamlakatlari  iqtisodiyoti  va  shuningdek  xalqaro  iqtisodiy 

munosabatlarni  keskin  rivojlanib  borishi  bilan  bog’liq  holda  bir  qator  birlashgan 

umumiqtisodiy  tashkilotlar  tashkil  topdi.  Ana  shunday  tashkilotlardan  biri 

Iqtisodiy  hamkorlik  va  taraqqiyot  tashkilotidir  (IXTT).  Bu  tashkilot  dunyoda  eng 

yirik  umumiqtisodiy  tashkilotlardan  biridir.  Uning  tarkibida  jahonning  24  ta 

davlati,  ya’ni,  barcha  rivojlangan  kapitalistik  (Janubiy  Afrika  Respublikasi  va 

Isroildan tashqari) birlashgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (a’zolari 

– AQSH, YAponiya, Kanada, Avstraliya, YAngi Zelandiya, Islandiya, Norvegiya, 

SHveytsariya,  Turkiya  davlatlari,  shuningdek  YI  mamlakatlariga  kiruvchi  15 

mamlakat) 1961  yilda  yagona  iqtisodiy  siyosatni  nazorat  qilish  maqsadida 

to’zilgan bo’lib, quyidagi maummolarni hal etib kelmoqda. 

1.

 

Jahon  mamlakatlari  iqtisodiyotining  ahvoli  va  kelajakda  ularning rivojlantirish yo’llari; 

2.

 Jahon  mamlakatlari  o’rtasida  ro’y  berayotgan  xalqaro  savdoni yerkin 

qo’yish va tartibga solish; 

3.

 

Valyuta-kredit tizimini barqarorlashtirish;  

26 


4.

 

Sanoati rivojlangan mamlakatlarning rivojlangan davlatlar va shuningdek bozor  iqtisodiyoti  asosida  rivojlanib  borayotgan  yangi  mustaqil  davlatlar  bilan 

iqtisodiy munosabatlarni olib borishi va h.k.lar. 

Rivojlangan  “katta yettilik”  davlatlari  vakillari  Iqtisodiy  hamkorlik  va 

taraqqiyot tashkilotining Ijroiya qo’mitasining doimiy a’zolari bo’lib hisoblanadi. 

80-yillardan  so’ng  jahon  mamlakatlari  ichida  paydo  bo’lgan  kuchli  xalqaro 

uyushmalardan  biri  1989yilda  tashkil  etilgan  Osiyo-Tinch  okeani  mintaqasi 

davlatlarining  iqtisodiy  hamkorlik  tashkiloti  va  SHimoliy  Amerika  mamlakatlari 

iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (NAFTA) hisoblanadi. Osiyo-Tinch  Okeani  mintakasi  davlatlarining  iqtisodiy  hamkorlik 

tashkiloti  shu  territoriyadagi  11  mamlakatni  (YAponiya,  Filippin,  Tailand, 

Bruney,  YAngi  Zellandiya,  Gonkong,  Xitoy,  Avstraliya)  birlashtirgan  bo’lib,  bu 

davlatlar  hissasiga  jahon  mamlakatlarining  yalpi  milliy  mahsulotini  23-24%  i, 

jahon  savdosining  40-42%  i  va  dunyo  aholisini  40-41%  i  to’g’ri  keladi.  Bu 

hamkorlik  tashkilotiga  a’zo  bo’lgan  davlatlar  1991  yilda  Osiyo  zonasida  erkin 

savdoni  rivojlantirish  va  savdo  sohasidagi  samaradorlikni  yanada  ko’tarish 

maqsadida  15  yilga  (2005-yilga  qadar)  savdo  chegaralarini  va  chegara  bojlarini 

bekor  qilish  to’g’risida  qaror  qabul  qilishgan.  Hozirgi  kunda  Osiyo-Tinch  okeani 

mintaqasi  davlatlari  jahonning  ko’plab  mintaqalarida  moliyaviy  ishlarni 

rivojlantirish,  vositachilik,  axborotlashtirish  va  shuningdek  transport  xizmatlarini 

kengaytirish  ishlariga  o’z  hissalarini  qo’shib  kelmoqdalar.  Xullas,  hozirgi  kunda 

Osiyo-Tinch okeani mantaqasi davlatlarining iqtisodiy hamkorlik tashkiloti nafaqat 

Osiyo  mintaqasi,  balki  jahon  mamlakatlari  ichida  ham yetakchilik  roliga 

da’vogarlik qilib turibdi.  

Jahon  iqtisodiyoti  va  xalqaro  iqtisodiy  munosabatlarning  rivojlanishida 

SHimoliy  Amerikaning  uch  yirik  davlatini  1994  yilning  1  yanvarida  birlashishi 

(NAFTA davlatlari) muhim ahamiyatga egadir. Bu mamlakatlar (AQSH, Kanada, 

Meksika)  hissasiga  jahon  mamlakatlarining  yalpi  mahsulotining  31-32%  i,  dunyo 

aholisining  7-8%  i  to’g’ri  keladi  (NAFTA  davlatlari  hududida  370  mln.dan  ortiq 

aholi yashaydi). Bu davlatlar tomonidan ishlab chiqarilgan yillik tovar va xizmatlar 

hajmi  7  trln.  dollarni  tashkil  qiladi.  NAFTA  davlatlari  ulushiga  jahon  savdosi 

umumiy hajmining 19-20% i to’g’ri keladi.  

NAFTA  davlatlari  tomonidan  imzolangan  shartnomaning  asosiy  huquqiy 

holatlari quyidagilarni o’z ichiga oladi: 

1.

 

AQSH, Kanada va Meksika davlatlari o’rtasida savdo tovarlarga nisbatan bojlarni bekor qilish; 

2.

 SHimoliy  Amerika  bozorlarini  o’z  tovarlarini  Meksika  orqali  kirib 

kelayotgan  tovarlarga  nisbatan  bojlarni  to’lamaslikka  harakat  qiluvchi  Osiyo  va 

yevropa kompaniyalarining ekspansiyasidan himoya qilish; 

3.

 Meksikaning  bank  va  sug’urta  kompaniyalari  ichida  AQSH  va  Kanada 

kompaniyalarini  kapital  qo’yilmalariga  nisbatan  bo’lib  turadigan  turli  tazyiq  va 

ta’qiqlarni olib tashlash; 

4.

 Ekologik  atrof-muhitni  himoyalash  bilan,  bog’liq  bo’lgan  muammolarni 

hal etish va h.k.lar  

 

27 7.4.Jahon mashinasozlik sanoati va uning rivojlanish xususiyatlari 

Hozirgi  kunda  dunyo  mintaqasida  ijtimoiy-iqtosodiy  va  siyosiy  taraqqiyot 

yildan-yilga kuchayib, rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, 60-70 – yillardan so’ng ro’y 

bergan  ilmiy-texnika  inqilibi  ta’sirida  Osiyo  mintaqasi  o’z  taraqqiyot  jabhasida 

yetakchi  o’rinlardan  biriga  ko’tarildi.  YAqin  kunlarga  qadar  uchinchi  dunyo 

mamlakatlari hisoblangan Osiyoning ko’pgina rivojlanayotgan davlatlari endilikda 

jahon  bozorlarida  turli  sohalar  va  tarmoqlar  bo’yicha  asosiy  o’rinlarni  egallashdi. 

Xo’sh, bugungi kunda jahon mamlakatlar iqtisodiyotida avtomobilsozlik sanoatida 

ahvol qalay degan savollar tug’ilishi mumkin. 

“Kornif”ning  xabar  berishicha, 90-yillarga  kelib  avtomobilsozlik  sanoatida 

jiddiy 

o’zgarishlar yuz 

bergan. 


Amerika 

avtomobilsozlik 

firmalari 

assotsiatsiyasining  bergan  ma’lumotiga  ko’ra, 1996 yilda  dunyo  miqyosida 

avtomobil  ishlab  chiqarish  quyidagi  tartibda  ro’y  bergan:  Osiyo  qit’asida 

joylashgan  mamlakatlar  dunyo  bo’yicha  1996  yildagi  avtomobillarning  33,3%ni, 

g’arbiy yevropa mamlakatlari 32%ni, SHimoliy Amerika davlatlari 30,3%ni, Lotin 

Amerikasi  mamlakatlari  3,7%ni  bergan  holda  jahonning  boshqa  barcha 

mamlakatlari esa 1% atrofida avtomobil ishlab chiqarganlar. Agar ishlab chiqarish 

firmalar  hisobidan  qaraladigan  bo’lsa,  dastlabki  o’nlikdan  AQSH  va 

YAponiyaning  3  tadan,  Frantsiyaning  2ta,  Germaniya  va  Italiyaning  bittadan 

firmalari asosiy o’rinni olganlar. 1996 yildan AQSHning “Jeneral Motors” (6 mln. 

865 ming dona) va “FORD” (5 mln. 744 ming dona) firmalari avtomobillar ishlab 

chiqarib, dunyoda yetakchilik qilganlar. YAponiyaning “Toyota” (4 mln. 487 ming 

dona)  firmasi  uchinchi  o’rinni  egallagan.  SHu  yili  Germaniyaning  “Folksvagen” 

firmasi  esa  3  mln.dan  ortiq,  Frantsiyaning  “PSA” (2.5 mln.  dona)  va  “Reno” (2 

mln.  dona)  avtomobil  ishlab  chiqargan.  yengil  avtomobillar  ishlab  chiqarishda 

AQSHning  “Jeneral  Motors”  kompaniyasi yetakchilik  qilgan  (5  mln.ga  yaqin 

ishlab chiqargan). 

“Magrau-Xill”  kompaniyasining  tayyorlangan  ma’lumotiga  ko’ra, 1996 

yilda  dunyo  miqyosida  sotilgan  avtomobillar  soni  31,3  mln.  donani, 1997 yilda 

yesa  35,3  mln.  donani  tashkil  etgan.  Tadqiqotchilarni  fikricha  90-yillarning 

oxirlariga borib  dunyo  bo’yicha  mashina  sotish  darajasi  3-5%ga  o’sishi  kuzatilib, 

Buyuk  Britaniya,  Frantsiya  va  Ispaniyada  esa  mashina  savdosini  kuchayishi 

bashorat qilingan. 

8.5. YAponiya iqtisodiyoti va uning jahon xo’jaligida tutgan urni 

YAponiya SHarqiy Osiyoning Tinch okeani orollarida (mamlakat 4 ta yirik 

va  4  mingdan  ortiq  kichik  orollardan  iborat)  joylashgan yetakchi  sanoati 

rivojlangan  davlatdir. YAponiyaning  umumiy  maydoni  372,3  ming  kv.km  bo’lib, 

aholisi  124  mln. 450 ming  (1992  yil)  kishini  tashkil  etadi.  Mamlakat  

territoriyasining  70%  dan  ortig’i  tog’liklardan  iborat  bo’lib,  tekislik  qismi  juda 

kamdir.  YAponiya  demografiyasida  65  yoshdan  o’tgan  aholi  ko’pchilikni  tashkil 

etib, jami aholining 13,1% ni, aholining 14 yoshdan kichiklari esa jami aholining 

17,2%  ni  tashkil  etadi.  Aholining  yillik  o’sish  darajasi  esa  boshqa  rivojlangan 

davlatlarga  nisbatan  ancha  kam  bo’lib, 1991 yilga  nisbatan  1992  yilda  bor  yo’g’i 

0.33%  ni  tashkil  etgan.  Biroq,  yaponlar  jahon  mamlakatlari  ichida  o’rtacha  eng 

 

28 uzoq umr ko’ruvchi aholi bo’lib, hozirgi kunda erkaklar 75 yoshni, ayollar esa 81 

yoshni tashkil etadi. 

Ma’lumki, “Osiyo  yo’lbarsi”  deb  nom  olgan  YAponiyaning  dunyo 

mamlakatlarini  iqtisodiy  rivojlanishiga  bo’lgan  ta’siri  kattadir.  YAponiya 

iqtisodiyoti  1868-1912  yillarda  jahonning  rivojlangan  mamlakatlari  uchun 

yopilgan  edi.  CHunki  ana  shu  yillar  g’arbiy  yevropa  davlatlari  tomonidan  Osiyo-

Tinch okeani mintaqasi mamlakatlarini mustamlaka qilinishidan xavotirga tushgan 

YAponiya  hukumati  tashqi  iqtisodiy  aloqalarda  va  hatto  turizm  sohasida 

sayyohlarning  mamlakatga  kirib  chiqishlari  ustidan  ham  katta  nazorat  o’rnatib, 

dengiz  savdosida  ham  ma’lum  cheklanishlarni  amalga  oshirgan.  Bu  davr 

YAponiyaning  iqtisodiy  tarixida  Meydzi  revolyutsiyasi  davri  deb  nomlanib, 

mamlakat  o’z  rivojlanishini  to’xtatmagan,  jumladan,  YAponiyada  eski  pullar 

muomaladan  chiqarilib,  qiymati  standartlashgan  yangi  milliy  valyuta  muomalaga 

chiqarildi. 1882 yilda AQSHni iqtisodiy rivojlanishi modeli asosida Markazi Bank 

tashkil  topdi.  Narijada  mamlakatda  savdo  aylanmasi  va  ishlab  chiqarish 

kompaniyalarning erkin faoliyat ko’rsatishiga zamin yaratildi. Xullas, XIX asr oxir 

va XX asr boshlarida “Mitsubisi”, “Kavazaki”, “YAvata Ayren”, “Stil Uork” kabi 

yirik  monopolistik  uyushmalar  tashkil  topdiki,  hozirgi  kunda  ham  ushbu 

transmilliy  kompaniyalar  (TMK)  jahondagi  eng  yirik  kompaniyalardan 

hisoblanadi. 

Ikkinchi  jahon  urushi  yillarida  YAponiya  iqtisodiyoti  (ayniqsa,  tashqi 

savdosi)  katta  zarar  ko’rdi.  Biroq, 1950 va  1960-yillar  boshida  YAponiya  sanoat 

tovarlari  eksporti  sohasida  bir  qator  ijobiy  muvaffaqqiyatlarni  qo’lga  kiritdi. 

Xorijiy  mamlakatlarning  sarmoyalari  evaziga  YAponiyaning  ishlab  chiqarish 

korxonalari  yangi  texnik-texnologiya  bilan  qayta  jixozlandi.  Natijada  1960 

yillarning  o’rtalariga  kelib,  mamlakatni  tashqi  savdo  balansi  yuqori  ko’rsatkichga 

ko’tarildi. Hatto 1973-1979 yillarda jahon mamlakatlari iqtisodiyotida yuz bergan 

kuchli  neft  krizisi  YAponiya  iqtisodiyotini  rivojlanishiga  o’z  ta’sirini  ko’rsata 

olmadi. 1987 yilda  mamlakat  tashqi  savdo  sohasida  eng  yuqori  ko’rsatkichga, 

ya’ni, 96,4 mlrd.  dollar  miqdorida  yillik  daromad  ko’rishga  muyassar  bo’ldi. 

Xullas, 1960 yillardan  so’ng  YAponiya  tashqi  savdosining  yillik  o’sish  sur’atlari 

18,4% ni tashkil etgan. Mamlakatning tovarlar eksportida to’qimachilik va yengil 

sanoat  mahsulotlari  o’rnini  og’ir  sanoat  masulotlari  egalladi. 70-yillarga  kelib 

mamlakat  eksportining  asosiy  qismini  rangli  televizorlar,  avtomobil  va  ularning 

ehtiyot  qismlari  tashkil  etgan  bo’lsa, 80-yillarga  kelib  bunday  eksport  tovarlar 

qatoriga elektron mahsulotlar – kompyuterlar, videomagnitofonlar qo’shildi. 

1973-79  yillardagi  jahon  mamlakatlarida  ro’y  bergan  neft  inqiroziga  qadar 

YAponiya importining 3dan 1 qismi esa YAqin va O’rta SHarq davlatlariga to’g’ri 

kelgan.  Biroq,  neft  krizisi  yillarida  bu  vaziyat  ancha  o’zgardi.  YAqin  va  O’rta 

SHarq mamlakatlari YAponiyani 70% neft mahsulotlari bilan ta’minlab, mamlakat 

umumiy  importining  30%  ni  tashkil  etdi. 1980 yillardan  so’ng  YAponiyaga 

yevropa  Ittifoqi  davlatlari  va  AQSHdan,  Osiyo-Tinch  okeani  mintaqasini 

rivojlanayotgan  mamlakatlaridan  tayyor  mahsulotlarni  kirib  kelishi  miqdori 

kengayib bordi. 

 

29 


Ma’lumki,  YAponiya  iqtisodiyoti  ikkinchi  jahon  urushiga  qadar  sekin 

rivojlanib jahon mamlakatlari ichida qoloq mamlakat bo’lib qolavergan edi. Biroq, 

urushdan  so’ng,  ayniqsa, 60-yillardan  so’ng  mamlakat  sanoati  tez  sur’atlarda 

rivojlana  borib,  jahon  mamlakatlari  ichida  sanoati  rivojlangan yetakchi 

davlatlardan  biriga  aylangan  edi.  Hozirgi  kunda  YAponiya  yalpi  sanoat 

mahsulotlarni  ishlab  chiqarish  jihatidan  AQSH  va  yevropaning  ba’zi 

mamlakatlaridan  keyingi  o’rinda  turadi. 80-yillarning  o’rtalarida  jahonning 

rivojlangan  mamlakatlarini  ishlab  chiqargan  yalpi  sanoat  mahsulotini  15%  i 

YAponiyaga  to’g’ri  kelib,  hatto  1987  yilda  YAponiya  jahonning  rivojlangan 

mamlakatlari  ichida  aholi  jon  boshiga  o’rtacha  yalpi  milliy  sanoat  mahsulotlarini 

ishlab chiqarishi  jihatidan birinchi o’ringa chiqib olgan ham edi. 

YAponiya  iqtisodiyotini  ana  shu  yillarda  tez  rivojlanish  sabablaridan  biri 

ishlab chiqarishda mehnat unumdorligining yuqori darajada bo’lishidir. Ma’lumki, 

YAponiyada  tabiiy yer  osti  resurslari  nihoyatda  kam  bo’lib,  uning  sanoati  asosan 

xom-ashyo  mahsulotlarini  keltirish  hisobiga  ishlaydi.  Jumladan,  YAponiya 

neftning  99.7%  ni,  temir  rudaning  99.9%  ni,  rangli  metallarning  75%dan  99% 

gacha,  boksit,  nikel  va  boshqa  nodir  metallarning  deyarli  100%  ni  chetdan  olib 

keladi.  YAponiya  qishloq  xo’jalik  oziq-ovqat  mahsulotlari  bilan  jami  aholisining 

75-76%  ni,  bug’doyi  bilan  aholini  3dan  1  qismini,  guruch  va  boshqa  qishloq 

xo’jalik mahsulotlari bilan esa aholini 107% ni ta’minlaydi. 

Ikkinchi  jahon  urushidan  so’ng  YAponiya  hukumati  va  uning  parlamenti 

o’z  oldiga  jahon  bozorlarga  sifatli  raqobatbardosh  tovarlarni  “eksport  qilish  yoki 

halok  bo’lish” (bu  yili  Turkiya  va  boshqa  rivojlanayotgan  davlatlar  ham 

qo’llashgan)  degan  qarashlar  kontseptsiyasini  qo’ygan  edi.  SHuning  uchun  ham 

YAponiya  hukumati  ikkinchi  jahon  urushidan  so’ng,  ayniqsa, 60-yillardan  keyin 

iqtisodiyotni  nafaqat  intensiv  rivojlantirish  yo’lini,  balki  bir  yo’la  jahon 

bozorlarida  raqobatbardosh  eksport  tovarlar  ishlab  chiqarish  yo’lini  ham  tanlagan 

edi. 


YAponiya hukumatining asosiy boyligi uning xalqi hisoblanadi. Haqiqatdan 

ham  uning  xalqi  “iqtisodiy  mo’’jiza”ni  mamlakatda  shakllantiruvchi  asosiy 

omillardan  biri  hisoblanadi.  YApon  xalqi  jahon  mamlakatlari  ichida 

mehnatsevarligi,  tirishqoqligi,  tejamkorligi,  intizomligi  va  tadbirkorligi  bilan 

ajralib turadi. SHuning uchun ham YAponiya ishchi va xizmatchilarning o’rtacha 

ish haqi rivojlangan mamlakatlarning barchasidan yuqori bo’lib, ishlab chiqarishda 

sanoat korxonalarining barchasi o’ta avtomatlashtirilgan. 

YAponiya  iqtisodiyotining  tez  sur’atlar  bilan  rivojlanishining  yana  bir  

muhim  omillaridan  biri  ishlab  chiqarishda  chiqim  darajasini  boshqa  rivojlangan 

xorijiy mamlakatlarga nisbatan kamligidir.  

YAponiya  qishloq  xo’jaligi  mamlakatda  ro’y  bergan  Meydzi  inqilobidan 

so’ng  (1868-1912  yillar)  tez  sur’atlar  bilan  rivojlanish  davriga  qadam  qo’ydi. 

Mamlakat  qishloq  xo’jaligida yer  islohotlari  o’tkazilib,  yerga  bo’lgan  xususiy 

mulkchilik  qonunlashtirildi. 1946-49  yillardagi  agrar  islohotlar  davrida 

pomeshchik yer  egaligi  mamlakatda  mutlaqo  tugatildi.  YAponiyada  “Er” 

to’g’risidagi  mulkchilik  qonunga  muvofiq  xususiy yer  egaligining  umumiy 

maydoni 3 gektar qilib belgilandi (Xokkaydo orolida 4 gektar). YAponiya qishloq 

 

30 xo’jaligi  to’liq  mexanizatsiyalashgan  bo’lib,  o’z  xalqini  guruch,  poliz-sabzavot 

ekinlari  va  bog’dorchilik  mevalari  bilan  to’liq  ta’minlaydi.  YAponiya  qishloq 

xo’jaligi  hozirgi  kunda  intensiv  rivojlanib  borayotgan  soha  bo’lib,  olinayotgan 

hosil  yuqori  va  sifatli  bo’lishligi  bilan  bir  qatorda  jahon  mamlakatlari  ichida 

ekologik eng toza mahsulotdir. 

Endi  biz  qisqacha  YAponiyaning  yirik  transmilliy  kompaniyalariga  tavsif 

beramiz. 

YAponiyaning  “Toyota  motor  kompani  limited”  kompaniyasi  dunyoning 

yirik  kapitalistik  mamlakatlari  ichida  avtomobil  ishlab  chiqaruvchi  TMKdan 

biridir.  Ushbu  kompaniya  1937  yilda  tashkil  topgan  bo’lib,  hozirgi  kunda 

mamlakatda  ishlab  chiqarilayotgan yengil  avtomobillarning  58-60%ni,  yuk 

mashinalari  va  avtobuslarning  22-23%ni  va  boshqa  texnik  mahsulotlarning  20-

21%ni  ishlab  chiqarmoqda.  Kompaniyaning  eksport  kvotasi  1970-90  yillar 

davomida 20%dan 50%ga qadar o’sdi. “Toyota” kompaniyasi o’z kapitalini xorijiy 

mamlakatlarga  eksport  qilishni  1960  yillarda  boshlagan.  Hozirgi  kunda 

kompaniyaning yigirmadan ortiq filiallari, yig’ma zavodlari (Avstriya, Malayziya, 

Indoneziya,  Tayland,  Filippin,  Peru,  Kosta-Riko,  Venesuela,  Portugaliya,  YAngi 

Zellandiya va h.k.larada) faoliyat ko’rsatmoqda. 

YAponiyaning  “Nissan  motor  kompani  limited”  kompaniyasi  o’zining 

kattaligi  jixatidan  mamlakatning  ikkinchi  eng  yirik  avtomobil  ishlab  chiqaruvchi 

TMKdan  biri  hisoblanadi.  Kompaniya  1933  yilda  tashkil  topgan  bo’lib, 

mamlakatda  ishlab  chiqarilayotgan  avtomobillarning  88-90%  i  ushbu  kompaniya 

hissasiga  to’g’ri  keladi.  Bundan  tashqari  kompaniya  avtomobil  qismlari  va  uning 

uzatgichlari,  shuningdek  tekstil  mashinalari,  dengiz  dvigatellari,  avtoyuklagich 

mashinalar,  raketaga  tegishli  bo’lgan  dvigatellarni  ham  ishlab  chiqarmoqda. 

Kompaniya  YAponiyadan  tashqarida  20  dan  ortiq  o’z  filiallariga  ega.  Hozirgi 

kunda  kompaniya  yiliga  3  mln.ga  yaqin  avtomobillarni  (30%ga  yaqin)  ishlab 

chiqarmoqda.  Kompaniyaning  eksport  kvotasi  1970-90  yillar  davomida  21%  dan 

55%ga  qadar  o’sgan. “Nissan”  kompaniyasining  yig’uv sexlari  Tayvanda  (1959 

y.),  Meksikada  (1961  y.),  CHilida  (1962  y.)  faoliyat  ko’rsatib  kelmoqda. 

SHuningdek kompaniyaning zavodlari Malayziya, Singapur,, Tayland, Indoneziya, 

Hindiston,  Filippin,  Peru,  Boliviya,  Venesuela,  Singapur,  Nikaragua,  Kosta-Rika, 

Avstraliya, YAngi Zelandiya, Portugaliya, Islandiya, Janubiy Afrika Respublikasi, 

Gretsiya, Keniya kabi davlatlarda ham ishlab turibdi.  

YAponiyaning  “Xonda  motor  kompani  limited”  kompaniyasi  jahon 

kapitalistik dunyosida  motottsikllar ishlab chiqaruvchi eng yirik kompaniyalardan 

biri hisoblanadi. Avtomobil  ishlab chiqarish bo’yicha esa kompaniya mamlakatda 

5-o’rinda  turadi. “Xonda”  kompaniyasi  1948  yilda  tashkil  topgan  bo’lib 

AQSHning “Ford” va “Kraysler” kompaniyalari bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. 

Kompaniya  hissasiga  mamlakatda  ishlab  chiqarilayotgan  avtomobillarning  60-

62%i,  mototsikllarning  28-30%  i,  qishloq  xo’jalik  mashinalarining  12-13%  i 

to’g’ri keladi. “Xonda motor” kompaniyasi 1990 yillar boshida 900 mingdan ortiq 

kichik  hajmli  avtomobillarni  ishlab  chiqargan  bo’lib,  uning  3dan  2  qismini 

eksportga  (asosan  AQSHga)  chiqargan.  Kompaniya  YAponiyaning  avtomobil 

bozorlarini  6-8%  ni  egallab  turibdi. “Xonda  motor”  kompaniyasining  kvotasi 

 

31 1970-90  yillar  davomida  32%  dan  75%  ga  qadar  o’sgan.  Kompaniya  jahon 

mamlakatlarining oltitasida avtomobil, 27 tasida esa mototsikllar ishlab chiqaradi. 

Kompaniyaning yirik filiallari Tayland, Avstraliya, Braziliya, Belgiya va AQSHda 

ishlab  turibdi.  YAponiyaning  “Soni  korporeyshn”  kompaniyasi  kapitalistik 

dunyoning  eng  yirik  rangli  televizor  va  videomagnitofonlar  ishlab  chiqarishga 

asoslangan  kompaniyalaridan  biridir.  Kompaniya  jahon  bozorlariga  yuqori  sifatli 

ovoz  tarqatuvchi  apparatlar,  radiopriyomniklar  va  magnitofonlarni  chiqaradi. 

Kompaniya  1946  yilda  tashkil  topgan, 1990 yillarda  mamlakatda  ishlab 

chiqarilayotgan 

magnitofonlarning 

19-20% 

i, 


ovoz 

tarqatuvchi 

kuchli 

apparaturalarning  9-10%  i,  shuningdek  boshqa  elektron  asbob-uskunalarning  16-17%  i  ushbu  kompaniya  hissasiga  to’g’ri  kelgan. “Soni”  kompaniyasi  AQSH, 

Angliya,  Ispaniya,  GFR,  Braziliya,  Janubiy  Koreya  va  Singapurda  televizor  va 

magnitofon  lentalari  ishlab  chiqarmoqda. “Soni”  kompaniyasining  filiallari 

Avstraliya,  Belgiya,  Frantsiya,  Gollandiya,  Daniya,  SHveytsariya,  Kanada, 

Panama, Venesuela, Fidji kabi xorijiy davlatlarda ham ishlab turibdi. 

YAponiyaning  “Mitsubisi  elektrik  korporeyshn”  kompaniyasi  yirik 

elektrotexnika kompaniyalaridan biri bo’lib, 1921 yilda tashkil topgan. Kompaniya 

1923  yildan  beri  AQSHning  “Vestingauz  elektrik”  texnologik  kompaniyasi  bilan 

hamkorlikda  ishlab  kelmoqda.  YAponiyaning  “Mitsubisi  elektrik”  kompaniyasi 

elektr mashinalari (lift, elektron kompyuterlar), elektron-sanoat jihozlari, maishiy-

xizmat  ko’rsatish  buyumlari  (televizorlar,  yuqori  ovoz  chiqaruvchi  sifatli 

apparatlar, 

konditsionerlari, 

kir 


yuvish 

mashinalari) 

ishlab 

chiqaradi. Kompsniyaning  eksport  kvotasi  1970-90  yillarda  7%dan  20%  ga  qadar  o’sgan 

kompaniyaning  qo’shma  korxonalari  Janubiy  Koreya,  Singapur,  Malayziay, 

Tayvan,  Filippin,  Tayland,  Hindiston,  Meksika,  Kosta-Rika,  Kanada,  AQSH  va 

Angliyada faoliyat ko’rsatmoqda. 

YAponiyaning  “Mitsubisi  elektrik indastrial kompani  limited” kompaniyasi 

elektr asbob-uskunalar va apparatlar ishlab chiqaruvchi eng yirik kompaniyalardan 

biri bo’lib, 1935 yilda tashkil topgan. Kompaniya o’zining “Panasonik”, Neshnl”, 

“Tekniks”, “Kvazar” savdo  markasi sifatida  butun  dunyoga  mashhur. Kompaniya  

telefon, radiopriyomnik va uzatkichlarni mini-kompyuterlar va rangli kserokopiya 

apparatlarini  va  boshqa  maishiy  apparatlarni  ishlab  chiqaradi.  Kompaniyaning 

eksport kvotasi 1970-90 – yillarda 20% dan 25% ga qadar o’sdi. 60-yillardan beri 

kompaniyaning  filiallari  AQSH,  Kanada,  Janubiy  Koreya,  Indoneziya,  Tayland, 

Hindiston,  Filippin,  Meksika,  Braziliya,  Peru,  Venesuela,  Angliya,  Belgiya, 

Ispaniya, Avstriya, Tanzaniya kabi mamlakatlarda ishlab turibdi. 

 Download 0.67 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling