Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах политехника институти


Бог`ланишдагимоддийнуқта ҳаракатинингдифферентсиалтенгламалари


Download 1.92 Mb.
bet37/68
Sana02.10.2020
Hajmi1.92 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   68

Бог`ланишдагимоддийнуқта ҳаракатинингдифферентсиалтенгламалари


Агар ҳаракатланувчимоддийнуқтага бирорбог`ланиш қо`йилганбо`лса, дифферентсиалтенгламаларнитузишда, бог`ланишданбо`шатиш ҳақидаги аксиомага ко`ра, реактсиякучини ҳамта`сиретувчикучларқаторига қо`шиб олинади.

Масалан, Ммоддийнуқта Псиллиқсиртустида кучта`сирида ҳаракатланаётганбо`лса, у ҳолда Псиртмоддийнуқта учунбог`ланишвазифасинио`тайди (3- расм). Сиртсиллиқбо`лганиданбог`ланишреактсиякучини ҳаракатикузатилаётганМ нуқтада сиртга о`тказилганнормалбо`йлабё`налтирамиз. Натижада бог`ланишдагинуқта ва кучларта`сиридагиеркиннуқта деб қаралади. Бундайнуқта учунН`ютоннингиккинчи қонунини қо`ллаймиз:

 (5)

(5) тенглама бог`ланишдагинуқта ҳаракатидифферентсиалтенгламасинингвекторлиифодасидейилади.

(5) ниДекарткоордината о`қларига проектсиялаб, шу о`қларга нисбатан ҳаракатдифферентсиалтенгламаларини ҳосил қиламиз:
 (6)

бунда реактсия кучининг координата о`қларидаги проектсиялари.Агармоддийнуқтасиллиқбо`лмагансиртустидаҳаракатланса, нормалреактсиякучиданташқари, сиртгауринмабо`йичаё`налганваКулонқонунига

ко`рааниқланувчиишқаланишкучиниҳамқо`шишкерак.Агармоддийнуқтакучта`сиридақо`зг`алмассиллиқегричизиқбо`йичаҳаракатланса (масалан, шарчанайчаичидаҳаракатланса), бучизиқнингнормалреактсиякучинибиланбелгилаб, нуқтанингтабиийкоординатао`қларидагиҳаракатидифферентсиалтенгламалариниқуйидагичаёзишмумкин (4-расм, а)

 (7)
Агарберилганегричизиқ биртекисликдаётса (4-расм, б),бутекисликучунегриликтекислиги олинади, уҳолда (7)

 (8)

 (9)

ко`ринишдаёзилади.

(9) тенгламаларнингбиринчисидабог`ланишреактсиякучи қатнашмаганлигиданбутенгламануқтанингберилганегричизиқ бо`йлабҳаракати қонунинианиқлашгаимконберади; (9) нингиккинчисиданфойдаланиббог`ланишреактсиякучи Н топилади.


Download 1.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   68
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling