Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet47/47
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

 
Variant № 19 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini oddiy iteratsiya usuli bilan yechish. 
4.  Gaussning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5.  Matritsaning xos qiymat va xos vektorini toping 
5
,
0
5
,
1
1
5
,
1
2
5
,
0
1
5
,
0
1
 
 
Variant № 20 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yechish. 
4.  ODT ni taqribiy yechish usullari. 
5.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini Nyuton usuli bilan yeching: 


0
4
3
0
4
4
1
2
2
2
2
2
3
3
3
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 21 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
3.  Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini Nyuton usuli bilan yeching 

 
301


0
5
4
5
0
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 22 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli bo’lmagan bitta tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Gaussning interpolyasion formulalari. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 
16
,
1
877
,
0
05
,
2
03
,
1
44
,
0
05
,
0
71
,
0
61
,
0
5
,
7
03
,
4
12
,
3
5
,
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Variant № 23 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Oddiy differensial tenglamani taqribiy yechish usullari. 
3.  Krilov usuli bilan matritsaning xos qiymat va xos vektorini topish. 
4.  Gaussning 1-2 -chi interpolyasion formulalari. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching 1
,
16
4
,
23
7
,
22
6
,
15
;
5
,
3
28
,
1
81
,
0
88
,
0
81
,
0
71
,
4
85
,
0
73
,
0
53
,
1
98
,
0
53
,
4
05
,
1
81
,
0
75
,
0
02
.
1
82
,
3
b
 
 
Variant № 24 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyasion formulalari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yechish. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
5.  Nyuton usuli bilan yeching: 


0
4
3
0
4
4
1
2
2
2
2
2
3
3
3
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 25 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
3.  Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda iteratsiya metodi. 
5.  Sistemani Nyuton usuli bilan yeching 

 
302
                                                              


0
5
4
5
0
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 26 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Chiziqli  tenglamalar sistemasini yechishda iteratsiya  metodi. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini topishda Krыlov usuli. 
5.  Oraliqni teng 2 ga bo’lish usuli bilan  x
3
+0,1x
2
+0,4x-1,2=0 
       tenglamaning ildizini aniqlang. 
 
Variant № 27 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli bo’lmagan bitta tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Gaussning interpolyasion formulalari. 
4.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 
16
,
1
877
,
0
05
,
2
03
,
1
44
,
0
05
,
0
71
,
0
61
,
0
5
,
7
03
,
4
12
,
3
5
,
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Variant № 28 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Oddiy differensial tenglamani taqribiy yechish usullari. 
3.  Krilov usuli bilan matritsaning xos qiymat va xos vektorini topish. 
4.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching 1
,
16
4
,
23
7
,
22
6
,
15
;
5
,
3
28
,
1
81
,
0
88
,
0
81
,
0
71
,
4
85
,
0
73
,
0
53
,
1
98
,
0
53
,
4
05
,
1
81
,
0
75
,
0
02
.
1
82
,
3
b
 
 
Variant № 29 
1.  To’liq xato. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Lagranj interpolyatsion formulasi. 
5.  Oraliqni teng 2 ga bo’lishi usli bilan   x
3
+0,1x
2
+0,4x-1,2=0 tenglamaning ildizini aniqlang. 
  
Variant № 30 
1.  Hisoblash matematikasining predmeti va metodi. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 

 
303
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Bitta tenglamani yechishda  Nyuton usuli. 
5.  Sistemani Nyuton usuli bilan yeching 
0
z
5
y
4
x
5
0
z
4
y
x
4
1
z
у
х
2
2
2
2
2
2
2
2
 
 
Variant № 31 
1.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
2.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasining taqribiy yechishda oddiy iteratsiya usuli. 
4.  Oraliqni teng 2 ga bo’lish usuli bilan x
3
-4x
2
+6x-6=0 tenglamani yeching. 
5.  Zeydel usuli bilan yeching. 
83
,
1
х
44
,
1
х
36
,
2
х
55
,
2
75
,
0
х
36
,
2
х
87
,
2
х
42
,
1
48
,
2
х
56
,
2
х
42
,
1
х
93
,
0
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 32 
1.  Ildizlarni ajratish grafik usuli. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton usuli. 
3.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarning topishi vektorlarning Krыlov usuli. 
4.  Hisoblash  matematikasi predmeti va metodlari. 
5.  Gauss usuli bilan yeching: 


42
,
0
х
83
,
0
х
57
,
0
х
34
,
0
83
,
0
х
53
,
0
х
61
,
0
х
43
,
0
2
х
5
х
4
х
2
,
1
3
2
1
3
2
1
2
3
 
 
Variant № 33 
1.  Tenglamani taqribiy yechishda Xorda usuli. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini topishda Krilov usuli. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda oddiy iteratsiya usuli. 
4.  Xatolar manbai. 
5.  Oddiy differensial tenglamani yeching:   y′ = x

y;    y(0)=0,4;       x[0,1];      h=0,1 
 
 
Variant № 34 
1.  Tulik xato. 
2.  Integrallarni taqribiy yechish usullari. 
3.  Bitta  tenglamani yechishda Xorda usuli. 
4.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda iteratsiya metodi. 
5.  Xarakteristik  tenglamani bevosita yoyib chikish usuli bilan matritsaning  xos qiymatlari 
va xos vektorini toping 

 
304

3
0
2
1
2
1
2
1
1
 
 
Variant № 35 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Matritsalarni xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  Oddiy differensial tenglamalarni taqribiy yechish usullari 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yechimini toping 
 
37
,
0
63
,
0
05
,
0
13
,
0
31
,
0
05
,
0
34
,
0
04
,
0
15
,
0
13
,
0
04
,
0
1
,
0
3
2
1
3
2
1
3
2
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
 
 
Variant № 36 
1.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
2.  Oddiy differensial tenglamalarni yechish usullari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda kvadrat ildizlar metodi. 
4.  Lagranj interpolyatsion formulasi. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching 


2
,
3
х
1
,
1
х
8
,
1
х
7
,
2
7
,
5
х
8
,
4
х
7
,
3
х
1
,
4
8
,
0
х
8
,
2
х
1
,
2
х
3
,
3
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 37 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli  bo’lmagan bitta  tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Matirisalrning xos son va xos vektorini topish. 
4.  Ildizlarni ajratish grafik usuli 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 


18
z
2
y
12
x
5
4
z
6
y
5
x
2
9
z
2
у
3
х
4
 
 
Variant № 38 
1.  Ildizlarni ajratish grafik usuli. 
2.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
3.  Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorini hisoblash. 
4.   Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5.  Urinma usuli bilan tenglamaning ildizini toping:    f(x)=x
3
-4x
2
+5x-2=0 
 

 
305
Variant № 39 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yechish. 
4.  Gaussning 1-2 chi interpolyasion formulalari. 
5. Matritsaning xos qiymat va xos vektorini toping 
5
,
0
5
,
1
1
5
,
1
2
5
,
0
1
5
,
0
1
 
 
Variant № 40 
 
1.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarni hisoblash. 
3.  Nyuton interpolyatsion formulalari. 
4.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching  


18
2
6
5
4
3
5
2
9
2
3
4
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 41 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Oddiy differensial tenglamalarni yechish usullari. 
      4. Lagranj interpolyatsion formulalari. 
5. Oraliqni teng 2 ga bo’lish usuli bilan x
3
+0,1x
2
+0,4x1,2=0 tenglamaning ildizini aniqlang. 
 
Variant № 42 
1.  Xos son va xos vektorlarni topish. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
5.  Iteratsiya usuli bilan yechish algoritmini tuzing. 15
,
2
21
,
1
27
,
1
84
,
0
63
,
0
27
,
1
65
,
0
27
,
1
51
,
1
84
,
0
27
,
1
63
,
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
  
 
Variant № 43 
1.  Tulik xato. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Gaussning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5. Xorda usuli bilan tenglamaning ildizini aniqlang:     F(x)=x
3
-8x
2
+8x-4=0 

 
306
 
Variant № 44 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  ODTni Eyler usuli bilan taqribiy yechish. 
5.  Xorda usuli bilan tenglamani ildizini toping:         f(x)=x
3
-3x
2
+6x-2=0 
 
Variant № 45 
1.  Matritsaning xos son va xos vektorlarni topish usullari. 
2.  Toliq xato. 
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5.  Iteratsiya usuli bilan sistemani yeching  
                                            14
,
3
18
,
1
45
,
2
17
,
1
13
,
2
45
,
2
32
,
1
12
,
2
27
,
1
17
,
1
12
,
2
14
,
3
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
  
Variant № 46 
 
1.  Oddiy differensial tenglamani yechish usullari. 
2.  Nyuton interpolyasion formulalari. 
3.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Interpolyasiyalash masalasining kuyilishi. 
5.  Oraliqni teng ikkiga bo’lish usuli bilan tenglamaning ildizini toping: 
x
3
+2,1x
2
+0,5x-2,4=0 
 
Variant № 47 
 
1.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalarning  ildizlarini ajratishga doir teoremalar. 
2.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarini topish usullari. 
3.  Toliq xato. 
4.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalarni yechish uchun Xorda usuli. 
5. 
dx
x
x
1
2
1   –Simpson usuli bilan yeching.  
 
Variant № 48 
 
1. 
Matritsalarning xos son va xos vektorlarni topish usullari. 
2. 
Gaussning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
3. 
Chiziqli tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
4. 
Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorlarini hisoblash. 
5. 
Iteratsiya usuli bilan  yechish algoritmini tuzing. 

 
30715
,
2
21
,
1
27
,
1
84
,
0
63
,
0
27
,
1
65
,
0
27
,
1
51
,
1
84
,
0
27
,
1
63
,
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Variant № 49 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Integrallarni taqribiy hisoblash formulalari. 
3.  Interpolyasiya masalasining kuyilishi. 
4.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Zeydel usuli  bilan yechish. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 
16
,
1
877
,
0
05
,
2
03
,
1
44
,
0
05
,
0
71
,
0
61
,
0
5
,
7
03
,
4
12
,
3
5
,
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
 
 
Variant № 50 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Chiziqli  bo’lmagan bitta tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Krilov usuli bilan matritsaning xos qiymat va xos vektorlarini topish. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching  
 1
,
16
4
,
23
7
,
22
6
,
15
;
5
,
3
28
,
1
81
,
0
88
,
0
81
,
0
71
,
4
85
,
0
73
,
0
53
,
1
98
,
0
53
,
4
05
,
1
81
,
0
75
,
0
02
,
1
82
,
3
b
 
 

 
308
MUNDARIJA 
 
1. 
«HISOBLASH MATEMATIKASI» FANINING O’QUV PREDMETIGA KIRISH 

2. 
«HISOBLASH MATEMATIKASI» FANIDAN MA’RUZALAR MATNI 
31 
3. 
«HISOBLASH MATEMATIKASI» FANINI O’QITISHNING TA’LIM 
TEXNOLOGIYALARI 
145 
4. 
«HISOBLASH MATEMATIKASI» FANIDAN AMALIYOT VA 
LABORATORIYA MASHG’ULOTLARI HAMDA MUSTAQIL ISHLAR 
ISHLANMASI 
219 
5. 
«HISOBLASH MATEMATIKASI» FANIDAN NAZORATLAR ISHLANMASI 
281 
 
 

Katalog: mexmat -> books -> IV%20blok%20fanlari
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
books -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un
IV%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling