Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet56/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   81

 

 

 

8-mavzu  

Buxoro. Xiva va Qo'qon xonliklarining tashkil topishi.   ( X V I - X I X  asr o'rtalarida) 

8.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

 

367 


                                                                                                                                                                                        

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 20 – 28 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni 

kengaytirish 

va 

mustahkamlash 

buyicha seminar mashguloti 

 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1 .Shayboniylar va Ashtarxoniylar davrida Buxoro xonligi. 

2.Xiva va Qo’qon xonligining tashkil topishi.   Ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi 

3.Buxoro, Xiva va Qo’qon xonliklarinig   ichki   va   tashqi aloqasi  O’quv mashg’ulotining maqsadi:   Buxoro. Xiva va Qo'qon xonliklarining tashkil topishshi.   ( X V I - X I X  asr 

o'rtalarida) to’g’risidagi  bilimlarni shakllantiradi va kerakli ma’lumotlar bilan mustahkamlaydi Pedagogik vazifalar

 

Shayboniylar va 

Ashtarxoniylar 

davrida 

Buxoro  xonligi  to’g’risidagi    bilimlarni  tarixiy 

manbalar asosida yoritadi. 

  Xiva  va  Qo’qon  xonligining  tashkil  topishi.   

Ijtimoiy-iqtisodiy 

tuzumini 

yoritadi 

va 


mustahkamlaydi 

  Buxoro, Xiva va Qo’qon xonliklarinig   ichki   va   

tashqi aloqasini yoritib berish 

O’quv faoliyati natijalari: 

 

Shayboniylar  va  Ashtarxoniylar  davrida  Buxoro  xonligi to’g’risidagi    bilimlarni  tarixiy  manbalar  asosida    tahlil  qilgan 

holda to’laqonli ravishda gapirib beradi. 

  Xiva  va  Qo’qon  xonligining  tashkil  topishi.ularning 

boshqaruv  tizimi  hamda      ijtimoiy-iqtisodiy  tuzumini  tarixiylik 

nuqtai nazaridan asoslab gapirib beradi. 

  Buxoro,  Xiva  va  Qo’qon  xonliklarinig      ichki      va      tashqi 

aloqalari    qanday  ekanligini   ining  ijobiy  va  solbiy  tomonlarini 

gapirib beradi. Ta’lim berish usullari 

suhbat,    tushuntirish,  tezkor  so’rov, 

zigzag (arra) texnikasi  

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv 


qo’llanma, 

proyektor, 

 

o’quv 


topshiriqlari, 

test 


savollar, 

tarqatma  

materiallar, turli xil innovasion texnologiyalar 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash 

uchun mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki  nazorat:  savol-javob,  tarqatma  test 

materiallari  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Buxoro. Xiva va Qo'qon xonliklarining tashkil topishl.   ( X V I - X I X  asr o'rtalarida)” mavzusi bo’yicha 

amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

 

368 


                                                                                                                                                                                        

Ish 

bosqichlari va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi  va 

kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu bo’yicha tayanch konspektlar ishlab chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy  maqsadlarga  erishishni  ta’minlovchi 

o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash  uchun 

yozma yo’riqnomalarni tayyorlaydi. 

Ekspert guruhlar faoliyat  natijalarini  baholash mezonlarini 

ishlab chiqadi. 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va  kutilayotgan 

natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning  ahamiyatliligi  va 

dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif  berishni 

taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov  o’tkazib  talabalar 

bilimlarini faollashtiradi. 

 1.3.  Faoliyat  kichik  guruhlarda  o’quv  topshiriqlarini 

bajarish orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. 

1.4. 


Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

aks 

etgan 


tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Ekspert  guruhlar  faoliyati  natijalarini    baholash 

mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama qilib, 

ularga javob beradi. 

 

 2. Asosiy bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

2.1. 


Talabalarni 

to’rtta 


kichik 

guruhga 


bo’ladi. 

Mashg’ulotning  o’tkazilish  tartibini  yana  eslatadi.  O’quv 

mashg’uloti  «o’zi  o’rganib,  o’zgaga  o’rgatish»,  ya’ni 

hamkorlikda o’rganish  prinsipi asosida o’tkazilishini aytadi  

2.2.  Guruhlarga  ekspert  varaqlarini,  shu  bilan  birga, har  bir 

talabaga  geometrik  shakl  tarqatadi  va  faoliyatlarini  tashkil 

qiladi 

(geometrik shakllarni 

vaqtincha 

bir 

joyga 


ko’yishlarini,  vakti  kelganda  ulardan  foydalanishlarini 

aytadi). 

Guruhlarda ishni tashkil kiladi. (matnni o’rganib, muhokama 

kilishga 15 daqiqa beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol,  uchburchak 

shaklini  olganlar  2-stol  va  to’rtburchak  olganlar  3-stol 

atrofiga o’tirishlarini aytadi. Har xil guruhlardan to’plangan 

talabalar  o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi.  O’zaro  o’rgatish  jarayoni  boshlanadi  (15 

dakika). 

Talabalar 

faoliyatini 

kuzatadi, 

ularni 


yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol  atrofiga 

kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5. Taqdimot boshlanishini e’lon qiladi. Har bir guruhdan 3 

nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat  natijalarini  taqdim 

qilishlarini  aytadi.  Taqdimot  uchun  xar  bir  guruhga  8 

daqiqadan  vaqt  ajratadi.    Yo’naltiruvchi,  maslahatchi 

sifatida  ishtirok  etadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi, 

izoh beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert  savollari 

bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha faoliyat 

boshlaydilar. Matnlarini 

o’qib, savollarga javob 

topadi. Ma’lumotni 

muhokama kilib, fikr 

almashib,  sistemalashtiradi.  

Format  kog’oziga  sxema 

tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

 

  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

 3–Yakuniy bosqich 

(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi,  guruhlar 

faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  amaliy 

mashg’ulotga tayyorlanib kelish; nazorat savollariga og’zaki 

javob berish  

Tinglaydilar. 

 

8- Mavzu: Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklarining tashkil topishi. 


 

369 


                                                                                                                                                                                        

   ( X V I - X I X  asr o'rtalarida) 

Ryeja: 

1.  Shayboniylar va Ashtarxoniylar davrida Buxoro xonligi. 

2.  Xiva va Qo’qon xonligining tashkil topishi.   Ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi 

3.  Buxoro, Xiva va Qo’qon xonliklarinig   ichki   va   tashqi aloqasi 

  Asosiy adabiyotlar 

1.  Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kyelajak yo’q. - T. "SHarq,", 1998.  

2.  Karimov I.A. Xiva va Buxoro shaharlarining 2500 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimlardagi 

tabrik so’zi. - "Xalq so’zi", 1997, 21-oktyabr.  

3.  Karimov  I.A. “Yuksak ma’naviyat - engilmas kuch” T:Ma’naviyat, 2008 y. 

4.  Bayoniy M. SHajarayi Xorazmshohiy, - T.: G’afur G’ulom nashriyoti, 1994.  

5.  Ziyoyev X. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. - T.: "SHarq", 1998. 

6.  O’zbekiston tarixi. 1-qism. – T., Universitet, 1999 y. 

7.  O'zbekistonning          yangi          t a r i x i.           Birinchi          kitob:        Turkiston          Chor          Rossiyasi 

mustamlakachiligi davrida. T., «Sharq». 2000y. 

8.  O’zbekiston tarixi (R. Murtozaeva va boshqalar). – T., 2003y, 320-334b. 

9.  Q.Usmonov, M.Sodiqov va boshqalar “O’zbekiston tarixi”. T., “Iqtisod moliya”, 2006y. 

10.  O’zbyeknston xalqlari tarixi. - T,, "Fan", 1993, 2-jild.  

11.  O’zbyekistonning yangi tarixi. 1-kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T., 2000.  

  Qo’shimcha adabiyotlar: 

12.  Ibrat I. Farg’ona tarixi. - T.: Kamalak, 1991.  

13.  Mirza Abdulaziz Somiy. Mang’it hukmdorlari tarixi. - M., 1962.  

14.  Xoshimov I. Hindistonda Boburiylar sulolasi saltanati. - T., "O’qituvchi", 1996 y.,  

15.  history.uzsci.net – Tarix institute “O’zbekiston tarixi” jurnali. 

 

  Darsning  o`quv  va  tarbiyaviy  maqsadi:  Talabalarga  O’zbyekiston  tarixi  fanining  tadqiqot  ob’yekti, 

pryedmyeti  va    vazifalari  borasida  tushuncha  byerish,  shuningdyek  turli  davrlarda  tadqiqotchilar 

tomonidan  mavzuga byerilgan ta’riflarni talabalarga tushuntirish,  mavzuni syerqirra mavzu  ekanligidan 

talabalarni boxabar etish. 

  Dars o`tish vositalari: (Doska, plakat, fan yuzasidan manba va adabiyotlar, tarixiy ma’lumotlar, mavzu 

yuzasidan har xil tyestlar, kompyutyer, jahon siyosiy xaritasi, izohli lug`atlar) 

  Dars o`tish usullari: Takrorlash, suhbat va savol-javob (mavzuni o`zlashtirishni mustahkamlash), jonli 

muloqot  o`tkazish,  erkin  fikrlash  va  so`zlashga  o`rgangan  holda  fikr  mulohazalarini  bayon  qildirish, 

buning  uchun  har  bir  talabaga  o`tilgan  mavzular,  tayanch  iboralardan  savol  tashlanadi.  O`qituvchi  va 

talabalar  o`rtasida  byerilgan  savollarni  tahlil  etish.  Tarqatma  tyestlar  asosida  talabaning  mavzuni  qay 

darajada  o`zlashtirganligini  aniqlash.  Talabalarni  voqyealarni  tahlil  etishga  o`rgatish.  Xarita  bilan 

ishlashni talabalarga o`rgatish. Iboralarni izohlash va unga tahlil byerish. 

  Darsning xrono kartasi – 80 minut.  

  O’qituvchi dars davomida quyidagi ishlarni bajaradi: 

 

Tashkiliy qism: xonaning tayyorgarligi, jihozlanishi, sanitariya holati-2 minut  

Talabalarning davomati – 3 minut  

Hafta davomida bo`lgan yangiliklar-5 minut  

Talabalar bilim darajasini aniqlash  (o’tilgan mavzu bo’yicha)-50 minut  

Sinov savollar namunasi  (savol-javob triqasida)– 10 minut  

Dars yuzasidan talabalarni zarur adabiyotlar bilan tanishtirish-5 minut  

Uyga vazifa byerish – 5 minut 1-masala: 

Vatanimiz  tarixi  o’zbyek  davlatchiligi  taraqqiyoti  bir  tyekisda  kyechmaganligi,  uning  silsilasida 

zafarli  va  inqirozli  davrlar  bo’lganligidan  guvohlik  byeradi.  Sohibqiron  Amir  Tyemur  asos  solgan  saltanat 

eng  yirik  va  qudratli  davlat  bo’lganligi  jahonga  ma’lum.  Amir  Tyemur  o’zidan  qudratli  davlatni,  saltanat 

qurish  va  davlatni  boshqarish  qonun-qoidalari  bayon  etilgan  mashhur  qo’llanma  qoldirgan  edi. 

"…Farzandlarim  va  avlodimdan  bo’lganlarning  har  biri,  dyeb  yozgan  edi  u  o’ziniig  tuzuklarida  -  unga 

muvofiq  ish yuritsin... bu tuzuklardan saltanat ishlarini boshqarishda qo’llanma sifatida foydalangaylar, toki 

myendan ularga yetadigan davlat va salganat zararu tanazzuldan omon bo’lgay"

i

. S'oxibqiron Amir Tyemur vorislariga  "millatning  dardiga  darmon  bo’lish,  eaiflarni  ko’rish  va  yo’qsillarnri  boylar  zulmiga 

tashlamaslik"  ni uqtirib,  "adolat va  yaxshilik  qilmoq,  dasturingiz, rahbaringiz bo’lsin"  dyeya  vasiyat  qilgan 

edi. Ammo uning dasturi va vasiyatlariga amal qilinmadi. Taxt, hokimiyat ilinjida avj olgan o’zaro ixtilof va 


 

370 


                                                                                                                                                                                        

ichki kurashlar, jangu jadallar davlatni zaiflashtirib, mamlakatni inqirozga va parokandalikka olib kyeldi.  

Hurmatli  Pryezidyentimiz  Islom  Karimov  ta’kidlaganidyek  "Kyecha  jahonga  Ahmad  Farg’oniy, 

Muhammad Xorazmiy, Ibn Sino, Abu Rayxon Byeruniy, Imom Buxoriy, Amir Tyemur, Ulug’byek, Alishyer 

Navoiy,  Bobur  kabi  buyuk  siymolarni  byergan  bu  millat  XVII-XIX  asrlarga  kyelib,  to  shu  choqqacha 

erishgan  yuksalish  darajalaridan  tushib  kyetdi.  Nyega  so’nggi  uch  asr  mobaynida  boshimiz  qoloqlikdan 

chiqmay qoldi? Ajdodlarimiening qattiq, qarshiligiga qaramay, chor Rossiyasining o’lkamieni nisbatan oson 

zabt etishida ana shu qoloqlikni ham o’rni bo’lmaganmikan?"

i

  

XVI  asr  boshlarida  eaiflashnb  borayotgzn  tyemuriylar  saltanatiga  Dashtu  Qipchoq,  tomondan ko’chmanchi, o’zbyeklar davlati hukmdori Muhammad SHayboniy hujumi boshlandi.  

SHayboniyxon 1500-1501 yillarda Samarqand va Buxoroni, 1504 yilda Xisor viloyatini, 1504-1505 

yillarda Urganchni, 1506-1507 yillarda Xuroson poytaxti Hirot hamda Balxni  shuningdyek, Marv, Mashhad, 

Toshkyent, Farg’ona va Sirdaryo yerlarini zabt etdi.Qat’iyatli sarkarda SHayboniyxon tyemuriy shahzodalar 

orasida  o’ziga    munosib  raqibni  Zaxiriddin  Muhammad  Bobur  siymosida  uchratdi.  Bu  ikki  o’zbyek 

sarkardasi, ikki shoir va ikki  davlat arbobi ittifoqlashib, tyemuriylarning butun SHarq, va G’arbga  yoyilgan 

shuxratini  barqaror  etish,  Sohibqiron  Amir  Tyemur  asos  solgan  davlat  shukuhini  tiklash  o’rnira  o’earo 

kurash,  uni  egallash  bilan  band  bo’lishdi..  Natijada,  Movapoynnahp  va  Xuroson  yagona  davlat  tarkibidan 

ajralib kyetdi. Eronda kuchayib borayotgan savafiylar bu vaeiyatdan foydalanib, bu ikki sarkarda kurashiga  

aralashdi. Mamlakatda parokandalik avjiga chiqib,  avvalgi qudratdan putur kyetdi.  

 

Bobur 1526 yilning 21 apryelida Dyehli hukmdori Ibrohim Lo’diy qo’shinlarini tor-mor kyeltirdi. Bu g’alaba natijasida Bobur SHimoliy Hindistonni egalladi. 1526 yilning 27 apryelida Dyehli shahrida Bobur 

podshoh nomiga xutba o’qildi. SHu tariqa, yangi saltanat – Boburiylar saltanatiga asos solinadi. 

Bobur  podshoh  Hindistonda  bir-biri  bilan  dushmanlik  kayfiyatida  bo’lgan  mayda  mustaqil  rojalarni 

(hukmdorlarni)  ham  qilich,  ham  siyosat  yo’li  bilan  birlashtiradi  va  1530  yilgacha  markazlashgan  yirik 

saltanatini barpo etadi. Bu saltanat 332 yil (1526-1858 yillar), ya’ni Hindistonni Buyuk Britaniya to’liq bosib 

olgunga qadar hukm surdi. 

 

YOsh  Bobur  mirzoning  ota  taxtiga  o’tirish  davri  Movarounnahrda  fyeodal  tarqoqlik  kuchaygan, o’zaro  qonli  urushlar  avjiga  chiqqan  davrga  to’g’ri  kyeldi.  Zyero,  o’sha  davrdagi  tarixiy  sharoit  Bobur 

mirzoni ham bu qonli kurashlar girdobiga tortdi. 

 

Zahiriddin  Muhammad  Bobur  kurashdi,  mag’lubiyatga  uchradi,  katta  g’alabalarga  erishdi.  Og’ir qismat o’rnini  katta baxt, shon-shavkat  egalladi. Bularning bariga Bobur podshoh sabr-qanoat, aql-zakovat, 

jasorat,  halollik,  odillik  salohiyati  bilan  erishdi.  U  Hindistonda  buyuk  saltanatga  asos  soldi.  Bobur 

podshohning buyukligi ham ana shundadir. 

   


Bobur  podshoh  bilimga  chanqoq  buyuk  davlat  arbobi  bo’lganligi  uchun  ham  bilim  olishga 

intilganlarga  hamisha  otalarcha  g’amxo’rllik  qilgan.  Uning  o’zi  ham  ajoyib  olim,  turkiy  nazmda  asarlar 

bitgan  Alishyer  Navoiydan  kyeyin  turadigan  tyengi  yo’q  shoir,  yirik  bastakor  edi.  Bobur  podshoh  o’zining 

«Boburnoma»  hamda  «Mubayyin»,  «Turkiy  dyevon»  kabi  asarlari  bilan  mashhur  ijodkor  hamdir. 

«Boburnoma» asari O’rta Osiyo tarixini, Hindiston tarixini to’g’ri aks ettirgan asardir.  

 

 Bobur  podshoh  davlat  ishlarini  yuritishda  masalaning  iloji  boricha  tinch  vositalar  va  adolat  yo’li bilan hal qilinishiga intilgan.  

 

Kimki unga bosh  egib  kyelgan bo’lsa uning  gunohidan  o’tgan. Kimki Bobur podshoh  hokimiyatini tan  olgan  bo’lsa  unga  o’zi  egalik  qilib  turgan  hudud  in’om  etilgan,  o’zi  o’sha  hudud  hukmdorligida 

qoldirilgan.  Hindiston  hukmronligi  yillarida  turli  dinga  mansub  xalqlarning  diniy  e’tiqotini,  urf-odatlarini 

kamsitmagan, aksincha, hurmat bilan qaragan.    

 

Bobur kimlar bilan janglarda to’qnash kyelgan bo’lsa ularning tajribalarini o’rgangan.   

CHunonchi,  shayboniylardan  urushning  «to’lg’ama»  usulini,  mo’g’ullardan  pistirma  qo’yish, 

afg’onlardan poroxli miltiq ishlatishni, turklardan esa otliq qo’shinni unumli ishlatishni o’rgangan.  

 

Bundan tashqari, Bobur kuchli to’pchilarqo’shinini tuza olgan.  

Bobur  Hindiston  yurishidan  oldin  intizomli  va  tajribali  sarbozlardan  iborat  qo’shin  tuza  olgan. 

Boburning  mohir sarkardaligini hatto chyet  el olimlari ham tan  olgan. Boburning 12  ming  kishilik lashkari 

bilan  100  ming  kishilik  lashkarga  ega  bo’lgan  Dyehli  sultonini  tor-mor  etgani  ham  uning  mohir 

sarkardaligini isbotlaydi.  

 

Bobur  nafaqat  buyuk  davlat  arbobi,  mohir  sarkarda,  shoir  bastakor,  ayni  paytda  mashhur  tarixchi olim hamdir. Bu borada uning nomini abadiylikka muhrlagan asar – «Boburnoma»dir. 

 

Bu asar – Movarounnahr, Afg’oniston, Hinsdiston va Eron xalqlari tarixi, gyeografiyasi haqida juda qimmatli ma’lumotlar byeradi. 

 

Bu  xotira  asarlar  sirasiga  kiradi.  Asar  1493-1529  yillar  oralig’ida  bo’lib  o’tgan  tarixiy  voqyealar, asarda tilga olingan joylar tabiat haqida yilma-yil hikoya qiladi. 

 

Xususan,  «Boburnoma»da  SHayboniyxonning  Samarqandni  egallashi  tafsiloti  quyidagicha:  

371 


                                                                                                                                                                                        

«Samarqand  hukmdori  sultonali  mirzoning  onasi  Zuhrabyegi  og’a  bilmaslig’idin  va  byeaqlig’idin  maxfiy 

SHayboniyxonga  kishi  yiborur,  bu  mazmun  biladikim,  SHayboniyxon  ani  olur  bo’lsa,  o’g’li 

SHayboniyxong’a Samarqandni byergay. Otasining viloyatini olg’ondin so’ng Sultonali mirzog’a byergay». 

 

Bobur podshoh 1530 yilning 26 dyekabrida 47 yoshida vafot etadi. uni Agra shahrida Jamna daryosi yonidagi Bog’i Oromga dafn etadilar. Uning vasiyatiga ko’ra, bir nyecha yildan so’ng Bobur podshohjasadi 

Qobuldagi Bog’i Kalonga ko’chiriladi. Bu bog’ni Bobur podshohning o’zi katta myehr bilan obod qilgan edi. 

Kyeyinchalik bu bog’ Bog’i Bobur dyeb atala boshlagan. 

Bobo  yurtidan  ajralgan,  oxir-oqibatda  Hindistonni  zabt  etgan  Bobur  va  uning  avlodlari  uch  acp 

mobaynida bu  mamlakatni idora qildilar.  

Movarounnahrda SHayboniylar sulolasi hokimiyat tyepasiga kyeladi. Qariiyb, bir asrga yaqin davom 

etgan shayboniylar hukmronligi davrida ham tinchlik bo’lmadi, qirg’inbarot urushlar, o’zaro ichki kurashlar 

davom etdi. SHayboniy Ubaydullaxon (1533 - 1539) raxtga ko’tarilgach, Buxoroning mavqyei hem siyosiy, 

ham  iqtisodiy  jihatdan  ancha  kuchaydi  va  Movarounnahrning  siyosiy-ma’muriy  markazita  aylantirildi. 

Abdullaxon (1557-1598) davrida. 1557 yilda poytaxt rasman Samarqanddan Buxoroga ko’chirildi va bu sana 

tarixga Buxoro xonligi tashkil topgan yil bo’lib kirdi.  

1601  yildan  e’tiboran  Buxoro  xonligida  hokimiyat  Ashtarxoniylar  (joniylar)  sulolasi  qo’liga  o’tdi. 

150 yilcha (1601-1751) hukmronlik qilgan ashtarxoniylar sulolasi davrida ham Buxoro xonligida barqarorlik 

bo’lmadi.  Xonlik  viloyatlarida  hukmronlik  qiluvchi  amirlar  va  byeklarning  o’zboshimchaligi,  markaziy 

xokimiyatdagi  amaldorlar  o’rtasidagi  o’zaro  kyelishmovchiliklar,  urug’chilik,  mavqye  talashish 

mamlakatning tinkasini quritdi. SHuning uchun ham XVIII asrning birinchi yarmida Byxopo xonligi va Xiva 

xonligi  Eron  shohi  Nodirshox,  zarbiga  uchradi.  Ichki  nizolar,  mahalliychilik  va  o’zaro  kurashlar 

zaiflashtirgan  bu  ikki  xonlik  Nodirshoxning  ta’sir  doirasiga  tushdi.  Nodirshohni  vasiy  sifatida  tan  organ 

Muxammad  Raxim  1753  yilda  o’zini  Buxoro  amiri  dyeb  e’lon  qildi  va  1920  yilgacha  hukm  surgan 

mang’itlar  sulolasiga  asos  soldi,  ammo  u  ichki  kurashlarga  butkul  barxam  byera  olmadi.  Natijada  Buxoro 

xonligidan  mustaqil  yana  bir  davlat  tashkil  topdi  va  u  tarixda  "Qo’qon  xonligi"  dyeb  nom  oldi.  Ko’qon 

atrofida yashab turgan o’zbyek qabilalaridan biri minglar o’z yetakchisi - SHoxruxbiyni hokimiyat tyepasiga 

ko’tardilar. Ko’qon shahri chyetida joylashgan Tyepaqo’rg’on SHoxruxbiyning qarorgohiga aylantirildi.  

Qoraqalpoq  (Orol)  yerlari  XVII-XIX  asr  boshida  Quvondaryo  va  YAngidaryo  havzasini  to’liq 

qamrab,  Amudaryo  etaklarigacha  cho’zilgan  edi.  Lyekin  XIX  asr  boshida  Xiva  xonlari  Orolbo’yi  aholisini 

bo’ysundirishga  qaratilgan  harbiy  harakatlarni  boshlaydi  va  bu  harakatlar  1810  yili  Muhammad  Raximxon 

(1806-1825)  davrida  quyi  Amudaryodan  YAngidaryogacha  bo’lgan  qoraqalpoq,  yerlarining  Xiva  xonligiga 

qo’shib olinishi bilan tugaydi. SHunday  qilib  jahon sahnasida XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida buyuk 

Tyemur saltanati uch tarqoq o’zbyek xonligini o’zida gavdalantirdi.  

1740 yilda Nodirshox, Buxoro xonligiga qarashli yerlarning kattagina qismini bosib oladi va xonlik 

taxtiga o’zining tarafdorlaridan Muhammad Hakim Otaliqni o’tkazadi. Natijada ashtarxoniylar, sulolasining 

so’nggi  vakili  Abul  Fayzxon  o’z  mavqyesini  boshlaydi.  Mang’it  qabilasidan  bo’lgan  Muhammad  Hakim 

Otaliqning  hokimiyatdagi  ta’siri  kuchayib  kyetadi.  1747  yilda  Nodirshox  o’ldirilgach    otasining  o’rniga 

otaliq  tayinlangan  Muhammad  Raxim  Abulfayzxonni  qatl  ettiradi  va  Buxoro  taxtini  egallaydi.  Muhammad 

Raximga qarshi viloyat hokimlari isyon ko’taradilar. Mazkur isyonni Muxammad Raxim shafqatsiz bostirib, 

1753-yilda o’zini amir dyeb e’lon qiladi. SHu bilan mang’itlar sulolasi hukm surgan Buxoro amirligiga asos 

solinadi.  

Amirlik  hududidagi  uzoq  davom  etgan  urushlar  iqtisodni  izdan  chiqarib,  dyexkonchilikka  putur 

yetkazadilar.  Fyeodal  tarqoqlik  avjiga  chiqdi.  Bundan  foydalangan  Xiva  xoni  o’zini  mustaqil  dyeb  e’lon 

qiladi.  Faqat  amir  SHoxmurod  zamonida  (1785-1800)  amirlik  birmuncha  mustahkamlanadi.  Ammo  amir 

Haydar  (1800-182b)  zamonida  hali  fyeodal  tarqoqlik  va  o’zaro  urushlar  davom  etdi.  Buxoro  amiri  Xiva 

xonligiga va SHaxrisabz byekligiga qarshi tinimsiz urushlar olib boradi.  

Buxoro  xonligining  chyet  ellar  bilan,  jumladan,  Hindiston,  Turkiya,  Rossiya  bilan  savdo  va 

diplomatik  munosabatlari  rivojlanadi.  Tarixiy  manbalardagi  ma’lumotlarga  ko’ra  1572-1578  yillardayoq, 

Hindistonda  Buxoro  xonining  elchilari,  Buxoroda  Hindiston  podshoxining  elchilari  bo’lgan.  1583-1595 

yillarda Buxoro elchilari va savdo karvonlari Mockvada bo’lgan.  

Xonlikda  hokimiyat  huquqi  chyeklanmagan  xonlar  ixtiyorida  bo’lib,  jamiyat  hayoti  shariat 

qonunlariga asoslgan holda shakllantirilgan edi.  

Otaliq  lavozimidagi  shaxs  xonning  o’ng  qo’li  hisoblangan  dyeb,  butun  mamlakatni  boshqarish 

tarmoqlari  uning  qo’liga  to’plangan  edi.  Naqib  mansabidagi  shaxs  ham  xonning  eng  yaqin  odamlaridan 

hisoblanib, u harbiy ishlar va tashqi siyosat bilan shug’ullangan.  

Xonlikda, shayxulislom katta mavqyera eta bo’lgan. U eng yakin ruhoniy va sud ishlarining sardori 

xisoblanib,  jamiyatning  ma’naviy  hayotini  boshqargan.  Undan  kyeyingi  o’rinlarda  qozikalon  (oliy  sud) 

turgan.  Vaqf  yerlarini  naeorat  qilish  sadrlarning  zimmasiga  yuklatilgan.  Qo’shin  uchun  alohida  qozi  

372 


                                                                                                                                                                                        

tayinlangan.  Qonunshunoslik  va  umuman  shariatga  doir  muhim  masalalarni  hal  etish  a’lam  lavozimidagi 

shaxs zimmasida bo’lgan.  

Xonlikda  yana  eshikog’aboshi,  miroxur,    ishg’ovul,  lashkarboshi,  to’pchi  boshi,  mirzaboshi  (bosh 

kotib), xazinachi, myextar, mirob kabi boshqa lavozimlar bor edi.  

Mamlakat hayotida dyehqonchilik, hunarmandchilik, ichki va tashqi savdo  asosiy o’rinni egallagan. 

Xonlikdagi sun’iy cyg’opish yaxshi yo’lga qo’yilgan edi.  

Dyehqonchilikda 10 xildan ortiq g’alla turlari yetishtirilib, bug’doy, guruch, jo’xori va boshka oeiq-

ovqat mahsulotlarini tayyorlashga alohida e’tibor byerilgan.  

Dyehqonchilikda paxtachilikka  ham  katta e’tibor byerilgan. Xonlikda ipakchilik  ko’proq Zarafshon 

vodiysida  ravnaq  topgandi.  U  Farg’ona  vodiysini  qamrab  olib,  ko’p  miqdorda  pilla  yetishtirishgan. 

Polizchilik  va  bog’dorchilik  kyeng  quloch  yoyib,  uzum,  qovun,  olma,  nok,  tarvuz,  byehi,  shaftoli,  o’rik, 

gilos, yong’oq, anjir kabi turli tuman nozu nye’matlar yetishtirilgan. CHorvachilikda ot, qo’y, tuya, qoramol 

singari  hayvonlar  yaylovlar,  tog’  yonbag’irlarida  boqilgan.  SHahar  axolisi  mollarini  o’z  xovlilarida 

boqqanlar.  Hunarmandchilikning  o’nlab  turlari,  xususan,  to’qimachilik,  bo’yoqchilik,  tikuvchilik, 

duradgorlik,  byeshikchilik,  sandiqchilik,  do’ppido’zlik,  tyemirchilik,  taqachilik  va  boshqa  xunarlar  kyeng 

tarqalgan.  

Dyehqonchilik  va  hunarmandchilik  bir-birlari  bilan  chambarchas.  bog’langan  bo’lib,  hayotni 

ta’minlashda asosiy omillar hisoblangan. Jamiyatni tyebratuvchi bu ikki yo’nalish ichki va tashqi savdoning 

taqdirini  ham byelgilagan. Zyero, hunarmandlar dyehqonchilik xomashyosi asosida turli-tuman  mahsulotlar 

ishlab  chiqarib,  ichki  va  tashqi  bozor  talablarini  qondirib  turganlar.  Buxoro  xonligi  Xiva  va  Qo’qon 

xonliklari bilan qizg’in savdo olib borgan. Buxoroliklar mohir savdo, hunar kishilari sifatida dong chiqarib, 

Eron, Afg’oniston, Turkiya, Hindiston, Xitoy, Arabiston, Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan,savdo- sotiq 

olib borganlar.  

Madaniy  hayotda  ham  ancha  ishlar  qilindi.  Avvalombor,  xoy  saroyida  nodir  asarlarni  o’z  ichiga 

olgan  kutubxonaning  bo’lishi  diqqatga  sazovordir.  Misol  tariqasida  Abdulazizxon  va  Abdullaxonning 

kutubxonalarini ko’rsatish mumkin.  

"Zamonlar  o’tar,  yillar,  asrlar  o’tadi.  Hyech  shubha  yo’qki,  farzandlarimiz,  nyevaralarimiz

kyelakjak nasllar Buxoroga, uning qadim tarixiga qayta –qayta murojaat etadilar"

i

  Buxoro ayniqsa, Abdullaxop  vaqtida rivojlanib, hashamatli  madrasalar, masjidlar va boshqa jamoat 

binolari qurildi. Xususan, Modarixon, Ko’kaldosh, Gavkushon, Juybor, Fatxulla Qushbyegi, Mirakon, Xo’ja 

Popca,  Abdullaxon  malrasalari  myemorchilikning  noyob  namunalari  sifatida  namoyon  bo’ldi.  Bulardan 

tashqari  Juyboriy  shayxlari,  Baxovuddin  Naqshband  va  boshqa  din  pyeshvolari  qabrlari  ustiga  qurilgan 

maqbaralar diqqatni tortadi.  

Xonlikda  o’ymakorlik  sohasida  ham  ajoyib  namunalar  yaratildi.  Garchand  xonlikda  fan  va 

madaniyat  bo’yicha  birmuncha  yangiliklar  qo’lga  kiritilgan  bo’lsada,  lyekin  o’zaro  chiqishmovchiliklar  va 

uzoq  davom  etgan  qonli  urush  tufayli  u  izchil  ravishda,  kyeng  ko’lamda  rivojlanish  imkoniyatiga  ega 

bo’lmadi. Bundan Abdullaxon davri musgasnodir, albatta.  

"Bu  azim  shahar  Karmana,  Boykyent,  Vobkyent,  SHofirkon,  Romiton,  G’ijduvon  kabi  qadimgi 

kyentlarni  o’z  bag’riga  olgan  Buxoro  vohasida  yashagan  erksyevar  ajdodlarimiz  har  qanday  istibdod  va 

zulmga qaramay, el-yurt ozodligi yo’lida muttasil qaxramonona kurashib kyeldilar".

i

  

Mahalliy  yuqori  tabaqa  vakillari  qozoq,  sultonlaridan  xon  tayinlashni  davom  ettirib,  ulardan  biri bo’lmiщ  G’oibni  (1747-1757)  xon  dyeb  e’lon  qiladilar.  Nihoyat,  1770  yilga  kyelib,  qo’pg’irot  qabilasi 

vakillarining'  hukmronligi  boshlanib,  ularning  namoyandasi  Muhammad  Ali  Inoq  (1770-1790)  hokimiyatni 

qo’lga oladi. Uning davrida turkmanlar va buxoroliklarning hujumi qaytariladi.  

XVI asr boshlarida Elbarsxon Xiva xonligini tashkil  etgan  edi. Xiva xonligiga Mang’ishloq  hamda 

Xurosoning  shimoliy  qismi  kirgan.  Elbarsxon  1538  yilda  vafot  etgach,  undan  kyeyingi  xonlar  tyez-tyez 

almashinib  turgan.  Xiva  xonlarn  o’z  qo’li  ostilaridagi  xalqni  itoat  qildirish  maqsadida  bir  qabila  bilan 

ikkinchi  kabila  o’rtasidagi  nizoni  kuchaytirishga  harakat  qilib,  ularni  bir-biriga  qarama-qarshi  qo’yar, 

urishtirar  edilar.  Bu  urushlar  xonlikni  xonavayron  qilardi.  1593  yilda  o’zaro  urushlardan  foydalangan 

Buxoroni  Abdullaxon  II  Xiva  xonliginn  bosib  oladi.  Lyekin  ko’p  o’tmay,  1598  yilda  Xiva  xonligi  yana 

mustaqillikni qo’lga kiritadi. Xiva xonligiga qo’shni bo’lgan qalmoqlar, qozoqlar, Ural qozoqlari bir nyecha 

marta xonlikka hujum qiladilar, ammo mag’lubiyatga uchraydilar. Ayniqsa, Arab Muhammad davrida (!602-

1623)  xonlikdagi  o’zaro  fyeodal  urushlar  kuchaydi  va  16?3  yilda  turkmanlar  yordamida  Asfandiyorxon 

(1623-1643) taxtni egallaydi.  

1698 yilda Xiva xonligini Buxoro xoni Subxonqulixon egallab, unga o’z noibi SHohniyozni xon etib 

tayinlaydi.  XVIII  asrning  birinchi  yarmida  Xiva  xonligida  o’zbyeklar  bilan  turkmanlar  o’rtasidagi  o’zaro 

urushlar  kuchayadi.  Buning  natijasida  atrofdagi  qozoq  va  qalmoqlarning  xonlikka  qarshi  hujumlari 

kyeskinlashadi.  Xon  avlodlari  o’rtasida  ham  taxt  uchun  kurash  avj  oladi.  Natijada  Xiva  xonligi  zaiflashib 


 

373 


                                                                                                                                                                                        

qoladi,  bundan  foydalangan  Eron  shoxi  Nodirshoh  Afshar  1740  ynlda  Buxoro  bilan  bnr  vaqtda  Xiva 

xonligiga  ham  xujum  qilnb  uni  o’ziga  bo’ysundiradi.  Nodirshoh  turkman  va  yovmut  qabilalarini  Xiva 

xonligidan  Xurosonga  ko’chirtirib  yuboradi.  1747  yilda  Nodirshoh  o’ldirilgach,  Xiva  xonligi  yana 

mustahkam  bo’lib  oladi.  1763  yilgacha  davom  etgan  kurashdan  so’ng  o’zbyek  qabilasidan  bo’lgan  inoqlar 

hokimiyatni idora etadilar.  

1804 yildan boshlab ular Xiva xonligini rasmiy ravishda  egallaydilar. Muhammad Raximxon  davri 

(1806-1825)  da  Xiva  xonligi  butunlay  birlashtirildi.  Bu  davrda  markaziy  hukumat  mustahkamlandi, 

mamlakatning  ichki  ahvoli  ancha  yaxshilandi.  Xiva  xonligini  izmida  bo’lgan  Xiva,  yangi  Urganch, 

Xazorasp, Xo’jayli, Toshxovuz, Gurlan, Xonqa shaharlarida turli hunarmandchilik sohalari rivojlanadi, ular 

savdo markaziga aylanadi. YAngi Urgyench boeori chyet ellgk savdogarlar bilan ham gavjum bo’ladi.  

Xiva xonligi 20 byeklik va viloyatlarga bo’lingan edi. Muhammad Raximxon davrida Dyevoni Oliy 

ta’sis  etilib,  yangi  soliq  islohoti  o’tkaziladi.  Bojxona  va  zarbxona  tashkil  etiladi,  buning  natijasida  davlat 

daromadi  ko’payadi.  Bu  davrda  qo’shni  mayda  byeklar  Orol  atrofidagi  qabilalar  Xiva  xonligiga  qo’shib 

olinadi. 

Xiva  xonligi  Muhammad  Raxim  (1806-1825)  vaqtida  ancha  qaddini  rostlab,  Orol  aholisi  va 

qoraqalpoqlar bo’ysundirildi. U katta xonlarda so’ng chorvador nomli turkmyen qabilalarini xonlik tarkibiga 

kiritdi.  Olloqulixon  (1825-  1842)  va  Muhammad  Amin  (1845-1855)  vaqtida  Xiva  qo’shinlari  bir  nyecha 

marotaba Xurosonga qarshi hujum qilib, uni talon-taroj maydoniga aylantirdilar.  

Sayid  Muxammad  (!856-1864)  hukmronligi  paytlari  turkmanlar  va  qisman  qoraqalpoqlar  bilan 

to’qnashishga  to’g’ri  kyeldi.  Xonlik  taxtida  eng  ko’p  o’tirgan  xonlardan  biri  Sayid  Muhammad  Rahim  II 

(1865-1910) bo’ldi.  

Xonlikda  davlat  tuzilishi  Buxoronikidan  dyeyarli  farq  qilmagan.  Xon  xuquqi  chyegaralanmagan 

holda davlatni boshqargan. Undan kyeyingi eng nufuzli lavozim vazir yoki qushbyegi hisoblanib, soliqlarni 

to’plash  va  umuman  xonning  barcha  topshiriqlarini  bajarish  bilan  mashg’ul  bo’lgan.  Kanallar  qazish  va 

ariqlarni  tozalashni  uyushtirish  xam  ularning  zimmasiga  yuklangan.  SHuningdyek,  qozi,  rais,  yasovul  va 

boshqa  mansablar  mavjud  edi.  SHaharlarni  hokimlar  va  ularning  yordamchilari  bo’lmish  yuzboshilar  va 

oqsoqollar idora-qilganlar. Xonlik hayotida shayxulislom (oxun) va mufti nufuzli o’rinni egallagan.  

Xonlikning  qo’shini  asosan  otliqlardan  iborat  bo’lib,  unga  lashkarboshi  qo’mondonlik  qilgan. 

Askarlar  tinchlik  paytlarida  dyehqonchilik  va  boshqa  kasblar  bilan  shug’ullanganlar.  Bunday  askarlikka 

yozilgan kishilar soni X1X asrning 30-yillarida 40 ming kishiga borgan.  

Askarlik  xizmatidagilar  soliqlardan  va  jamoat  ishlaridan  ozod  etilib,  har  bir  kishi  yurishda 

qatnashganligi uchun 5 oltin tanga olgan. Xonning hoxishiga ko’ra harbiy lavozimdagilar 10, 20, 50, 100 va 

undan ko’proq miqdorda oltin tanga olishgan. Xususan, biylarga 50 tangadan 100 tangagacha, yuzboshilarga 

10 tangadan 20 tangagacha maosh tayinlangan.  

Xon saroyida yaxshi qurollangan 1000 kishi xizmat qilgan. Qo’shinning vsosiy qismi qilich, o’q-yoy 

va nayza bilan qurollangan. SHuningdyek oz miqdorda pilta miltiq va to’plar bor zdi. Unda o’zbyeklar bilan 

bir  qatorda  turkmanlar,  qozoqlar  va  qoraqalpoqlar  ham  xizmat  qilganlar.  Umuman  aytganda,  Xiva 

xonligining qo’shini harbiy tyexnika jihatidan ancha orqada qolib kyetgan edi. 

Xonlikda  sun’iy  sug’orishga  alohida  ahamiyat  byerilgan.  XVI  asrning  o’rtalarida  YAngiariq  va 

Toshli  YOrlish  nomidagi  ikkita  kanal  qazilgan.  1602  yili  esa,  Arab  Muhammad  kanali  bunyod  etilgan.  Bu 

suv  inshooti  turk  qal’asining  yuqori  tomoniga  o’rnashgan  bo’lib,  tobora  kyengayib  borgai.  U  Kuygun. 

dyegan joyga tarkalgan, va bu yerdan Orol dyengiziga quyilgan. XVII asrning b0-80 yillarida SHoxobod va 

YOrlish  kabi  ikkita  kanal  qurilgan.  YOrlishning  uzunligi  92  km,  o’rtacha  kyengligi  17,5  myetrga  borgan. 

SHoxobod  kanalining  uzunligi  143  km,  o’rtacha  kyengligi  30  myetr  hisoblanib,  yirik  suv  inshooti  bo’lgan. 

SHuningdyek, G’oziobod kanalining ham qurilganligi ma’lum Sun’iy sug’orishda 1815 yili Qilich Niyozboy 

kanalining  qurilishi  katta  ahamiyatga  ega  bo’lib,  unda  Byeshubli,  Gurlan,  Nukus,  Uyg’ur,  Polvonbyek 

kanallari  ajralib  chiqqan.  Ayrim  ma’lumotlarga  ko’ra,  Qorako’z,  YAngiyon,  Abbos,  Toshsoka  va  boshqa 

kanallar ishga tushirilgan.  

Xonlikda  Amudaryodan  turli  tomonlarga  chiqarilgan  kanallar  Xorazm  vohasida  yangi  yerlarnn 

o’zlashtirishda, dyehqonchilikni rivojlantirpshda  hal  qiluvchi  omil  hisoblangan. SHuni aytib  o’tish  lozimki, 

sun’iy  sug’orish  tarmoqlaridan  ko’p  talofot  ko’rilgan.  Bundan  tashqari  har  yili  erta  bahorda  kanallar  va 

ariqlar xashar yo’li bilan tozalab turilgan. Bu nihoyatda ko’p kuch va mablag’ni talab etuvchi ishga minglab 

kishilar jalb qilingan.  

Yerlar  davlat  va  xususiy  kishilarning  qo’lida  bo’lib,  ularning  muayyan  qismi  vaqfga  byerilgan. 

Dyehqonchilik va bog’dorchilikda paxta, bug’doy, arpa, jo’xori, qovun, tarvuz, olma, nok, shaftoli, o’rik, tut 

va  turli  xil  mahsulotlar    yetishtirilgan.  Manbalarda  ko’rsatilishicha,  xorazmliklar  -  mohir  mirishkor  va 

myehnatsyevar kishilar sifatida dong taratganlar. Xonlikda chorvachilik, ayniqsa, turkmanlar, qoraqalpoqlar 

va  qozoqlar  orasida  zo’r  rivojlangan  edi.  Bu  yerlarda  kuy,  ot,  tuya  va  qoramolar  xonlikning  markaziy 


 

374 


                                                                                                                                                                                        

tumanlariga  ming-minglab kyeltirib sotilgan. Qo’shnnda turkman otlarining o’rni  katta bo’lgan.  

SHaxar  va  qishloqlarda  hunarmandchilikning  kyeng  tarqalganligi  haqida  ma’lumotlar  mavjud. 

Bularga ko’ra, to’qimachilik hunari o’sib, paxta va ipakdan turli gazlamalar tayyorpagan. Gazlamalar anvoyi 

ranglar bilan bo’yalib, ular orasida nafis matolarning qadri balasd bo’lgan. Bo’yoqchilik alohida kasb sifatida 

qadrlangan.  Paxtadan  ip  yigirish  hunari  kyeng  quloch  yoygan,  Bu  ish  bilan  xotin-qizlar  shug’ullangan. 

Kalavi ip xorijiy mamlakatlarga, xususan Rossiyaga yuborib turilgan.  

Mamlakatda  kulolchilik  kyeng tarqalib tovok-kosa, piyola, lagan  va boshqa uy-ro’zg’or buyumlari 

tayyorlangan. O’lkada oltnn, kumush qimmatbaho toshlardan va boshqa ma’danlardan zargarlik buyumlarini 

tayyorlash  ko’payganligi  h,aqida  ma’lumotlar  bor.  Myetallardan  pichoq,ustara,  tyesha,  kyetmon,  byel, 

qaychi,  taqa,  bolta,  arra,  o’roq,  omoch  kabi  asboblarni  yasaydigan  ustalar  ko’p  edi.  By  o’lkada  ko’nchilik 

rivojlanib charm pishirish, mahsi, etik, kavush tikish, zgar-jabduk, tayyorlashga alohida ahamiyat byerilgan. 

SHolcha namat va yungdan ishlangan boshqa buyumlar ishlab chikarilgan.  

Xunarmandchilikda qilich, oybolta, payza, qalpoq singari harbiy qurol aslahalar, porox tayyorlangan. 

Ammo  miltiq to’plarning sifati ancha past bo’lib, zamon, talabiga jzvob byera olmagan,  o’nlardan  ko’proq, 

solish  uchun  foydalanilgan.  Xonlikda  aravalar,  suv  chiviriqlari,  tyegirmon  toshlarini  tayyorlaydngan  mohir 

ustalar bor edi.  

Xiva  xonligida  ichki  va  tashqi  savdoning  tutgan  o’rni  katta  bo’lgan.  Xiva,  Urganch,  Xazorazsp, 

Xonqa,  Toshhovuz,  Xo’jayli,  Gurlan,  CHimboy  va  boshqa  joylarda  savdo-hunarmandchilik  mahsulotlarini 

ko’rish mumkin edi.  

Xonlik  mintaqadagi  ko’p  joylar  ayniqsa  Buxoro  xonligi  bilan  qizg’in  savdo  aloqasida  bo’lgan. 

Bundan  tashqari,  turkmanlar,  qoraqalpoqlar  va  qozoqlar  bilan  savdo  aloqalari  muntazam  ravishda  davom 

etgan.  Bu  ko’chmanchi  xalqlardan  qoramol,  qo’y-echki,  jun,  oziq-ovqat  mahsulotlari  olinib,  evaziga 

gazlama,  kiyim-kyechak,  uy-ro’zg’or  asboblari  va  noz-nye’matlar  byerilgan.  O’troq  va  ko’chmanchi  aholi 

har jihatdan bir-biriga chambarchas bog’langan holda hayot kyechirganlar.  

Xiva  xonligi  Eron,  Afg’oniston,  Hindiston,  Rossiya  va  boshqa  joylar  bilan  savdo  aloqalari  olib 

borgan.  Uzoq  vaqtlar  mobaynida  xivalik  savdogarlar  Astraxan,  Nijniy  Novgorod,  Oryenburg  singari 

shaharlarda savdo bilan shug’ullanganlar. U yerlarga turli xil gazlamalar, paxta, ipak va boshqa mollar olib 

borilgan,  Rossiyadan  esa  tyemir,  cho’yan,  charm,  tunuka,  movut,  to’tiyo,  qand  kabi  mollar  kyeltirilgan. 

Bular  orasida  fabrikada  to’qilgan  gazlamalarni  ham  ko’rish  mumkin  edi.  Ayniqsa,  Rossiyadan  kyeyingi 

asrlarda  tyemir,  po’lat  va  boshqa  myetallarning  kyeltirilishi  g’oyat  foydali  edi.  CHunki  ulardaa  asosan 

dyehqonchilik va hunarmandchilik uchun zarur ishlab chiqarish qurollari tayyorlangan.  

Bu  davrda  xonlikda  tarixga  doir  qimmatli  asarlar  yaratildi.  CHunonchi,  xon  Abdulg’oziyning 

qalamiga mansub «SHajari turk» va «SHajarai tarokima» asarlari diqqatni o’ziga jalb etadi. "SHajarai turk" 

ryc va  boshqa Ovrupo tillariga tarjima qilingan. Unda xonlikning siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga doir 

qimmatli  ma’lumotlar  o’z  aksini  topib,  asar  turkiy  xalqlar  tarixini  o’rganishda  muhim  manba  hisoblangan. 

Abdulg’oziyning  "SHajarai  tarokima"  asari  ham  g’oyat  qimmatlidir.  Munisning  "Firdavs-al-iqbol"  asari 

bo’lib, syermazmunligi va boy ma’lumotlari bilan ajralib turadi. Munis vafotidan kyeyin ularning davomini 

jiyani Ogahiy yozgan. Bunda xonlikning tarixi 1872 yil bilan  tugallangan.  

Munis-Ogahiyning  tarixiy  asarida  xonlikning  siyosiy  hayoti,  Xuroson  va  Buxoroga  qilingan  harbiy 

yurishlar, turkmanlar hamda  qorakalpoqlar haqida  noyob  ma’lumotlar  mavjuddir. "Firdavs-al-iqbol"  haqida 

taniqli sharqshunos V.V.Bartol’d shunday  dyeydi:  «Adabiy  va tarixiy asarlar sifatida Munis  va Ogahiyning 

asarlari  qanchalik  kamchiliklarga  ega  bo’lmasin,  bu  asarlar  tasvirining  to’laligi  va  faktik  matyeriallarga 

mo’lligi  jihatidan  Buxoro  va  Qo’qon  xonliklari  tarixi  bo’yicha  yozilgan,  bizgacha  yetib  kyelgan  barcha 

asarlari ancha ustun turadi» 

Xivada  tarixiy  asarlar  tarjimasi  bilan  ham  qizg’in  shug’ullanganlar.  By  yerda  Mirxond,  Xondamir, 

Vosifiy kabi buyuk zotlarning asarlari o’zbyek tiliga tarjima qilingan edi.  Muhammad Raximxon davrida va 

shoir  Ahmad    tomonidan  30  ta  shoirning  ijodi  va  faoliyatiga  bag’ishlangan  tazkira  yaratildi.  Xorazmda 

mye’morchilik va qurilish sohasida ham katta ishlar qilindi. XVII  asrdan boshlab hashamatli binolar qurila 

boshlandi. Masalan, Arab Muhammad  madrasasi (1616), SHyerg’ozixon  madrasasa (1718-1719) va boshqa 

ayrim  masjidlar,  hammomlar  shular  jumlasidandir.  Ayniqsa,  qo’ng’irotlar  sulolasi  vaqtida,  xususan  XIX 

asrdan  boshlab.poytaxt  Xivani  yangi  binolar  bilan  byezashga  va  obodonlashtirishga  katta  etibor  byerildi. 

Zyero,  Eltuzor  va  Olloqulixon  saroyi  (1830-1833),  karvonsaroy,  tim  (1832)  va  boshka  hashamatli  jamoat 

binolari  qad  ko’tardi. Olloqulixon bino  etgan saroy Toshhovli  nomida  yuritilib, u  yerda  mamlakatning  oliy 

boshqaruv  idoralari  joylashgan  edi.  Xonlikda  madrasalar  qurishga  katta  e’tibor  qaratilgan.  Natijada 

Xo’jambyerdi (1688), Qozi Fozilbyek (1799), Muhammad Amin Inoq (1765), Arabxona (1810), Polvon ota 

(1835), Raximxon (1843), Raxmonbyerdiboy (1843), Kutlimurod Inoq (1809), Muhammad Aminxon (1851) 

va  shunga  o’xshash  yana  14  madrasa  bunyod  etilgan.  Mingdan  ortiq  masjidlar  din  va  xalq  xizmatida  edi. 

Maktablarda  ham  hayot  qaynagan.  Madrasalarning  ko’pligi  savodxonlikning  ancha  yuqori  darajada 


 

375 


                                                                                                                                                                                        

bo’lganligidan darak byeradi.  

"Xiva  bizning  jonli  tariximiz,  bu  dunyoga  kyelib  kyetgan  qancha-qancha  saltanatlar  guvohi, 

yurtimizning,  xalqimizning,  millatimizning  mislsiz  o’tmishidan,  ota-bobolarimizning  dahosidan,  ma’naviy 

mulkimizning buyuk iqtidori va qudratidan dalolatdir" 

i

 Xonlikda  san’at  sohasida  ham  olg’a  siljishlar  yuz  byerganligi  haqida  ma’lumotlar  bor.  Xullas,  bu 

davrda Xiva xonligi uzoq va mashaqqatli yo’lni bosib, siyosiy tomondan ko’proq o’zaro chiqishmovchiliklar 

va qonli urushlar girdobida hayot kyechirdi. XVII asr va X1X asrning birinchi yarmida xonlikda birmuncha 

qulay  shapoit  yuzaga  kyelgan  bo’lsada,  lyekin  fan  va  madaniyatning  izchillik  bilan  rivojlanishiga  o’zapo 

upushlar xalaqit byeradi.  

XVIII  asr  boshlarida  Farg’ona  vodiysida  Qo’qon  xonligi  tashkil  topadi.  Ming  qabilasidan  chiqqan 

SHoxruxbiy  1710  yilda  CHodak  xo’jalari  hokimiyatini  yiqitib,  dastlab  Farg’ona  vodiysida  Buxoro 

amirligidan  mustaqil  bo’lgan  mulkka  asos  soladi.  Tarixchi  Abdulkarim  Buxoriyning  yozishicha  mazkur 

mulk  Farg’ona  dyeb  atalib,  SHoxruxbiy  o’g’li  Muhammad  Raximbiy  xukmdorligi  davrida  (1721-1740) 

syekin-asta  kyengaya  boradi.  SHoxruxbiyning  ikkinchi  o’g’li  Abdulkarimbiy  (1740-1760)  davrida  Qo’qon, 

Andijon,  Namangan  va  Marg’ilon  shaharlarida  savdo  va  hunarmandchilik  taraqqiy  etadi.  Abdulkarimbiy 

markaziy  hokimiyatni  mustahkamlash  uchun  fyeodallar  o’zboshimchaligiga  chyek  qo’yishga  intiladi. 

Norbo’tabiy  (1769-1800)  davrida  CHust,  Namangan  va  Xo’jand  byeklar  qarshiligi  bostiriladi.  Uning 

vafotidan so’ng 1800 yildan fyeodallar o’ptasida hokimiyat uchun kurash yana kuchayadi va natijada taxtga 

Norbo’tabiy  o’g’li  Olimbyek  o’tqaziladi.  Olimbyek  (1800-1809)  Qo’qon  xonligida  fyeodallvr 

o’zboshimchaligini  bostiradi.  U  harbiy  isloxot  o’tkazib,  o’z  davlatining  qudratini  oshiradi.  1803-yillar 

davomida Olimbyek Toshkyent, CHimkyent va Cayramni bosib oladi, Olimbyekning markazlashgan kuchli 

davlat tuzish yo’lidagi intilishi ba’zi fyeodallar guruhi orasida kyeskin norozilik tug’diradi. Buning natijasida 

u ukasi Umarxon boshchilik qilgan fitnachilar tomonidan 1809 yilda o’ldiriladi.  

Umarxon  (1809-1822)  Qo’qon  xoni  bo’lgach,  Turkiston  shahri  va  qozoq  dashtlarining  anchagina 

qismini  xonlikka  qo’shib  oladi.  Toshkyent,  Buxoro  va  Xivadan  Oryenburgga  boradigan  karvon  yo’llari 

tutashgan  joyda  oqmachit  qal’asini  qurdiradi.  Umarxonning  o’g’li  Muhammad  Alixon  (1822-1842)  taxtga 

o’tirgach  1826  yilda  SHarqiy  Turkistonda  xitoylarga  qarshi  bosh  ko’targan  musulmon  aholiga  yordam 

byerish  uchun  qo’shin  tortib  boradi  va  sharqiy  Turkistonning  Oqsuv,  Qashg’ar,  YOrkyent,  Xutan 

shaharlaridan soliq, olish huquqini qo’lga kiritadi. Muhammad Alixon 70 mingga yaqin sharqiy turkistonlik 

musulmonlarning  o’zi  bilan  olib  kyelib,  SHaxrixon  va  uning  atrofidagi  qishloqlarga  joylashtiradi.  U  1834 

yilda  Oloy  tog’ining  janubiy  etaklaridagi  Qoratyegin,  Darvoz,  SHugnon,  Rushon  va  Voxon  byekliklarini 

Qo’konga bo’ysundiradi. Biroq bu muvaffaqiyatlar uning mavqyeini mustahkamlay olmadi.  

Bu  davrda  xonliklar  va  amirliklar  o’rtasida  o’zaro  kurashlar  avj  oladi.  Masalan,  Qo’qon  xonining 

ichki dushmanlari, ya’ni xonga qarshi kayfiyatdagi fyeodallar va pyhoniylap oshkora bosh ko’tarib chiqishga 

botinmay,  Buxoro  amiri  Nasrulloga  yordam  so’rab  murojaat  qiladilar,  1840  yilda  Qo’qon  bilan  Buxoro 

o’rtasidagi  urush  Muhammad  Alixonning  mag’lubiyati  bilan  tugaydi.  Qo’qon  xoni  o’zini  Buxoro  amiriga 

tobye  dyeb tan  olishga Xo’jand shahrini Buxoroga topshirishga  majbur bo’ladi. 1842 yili Qo’qon xonligida 

xon  zulmiga  qarshi  qo’zg’olon  ko’tarilgach,  bundan  xabar  topgan  amir  Nasrullo  Qo’qonga  yana  lashkar 

tortib kyeladi. Muhammad Alixon va uning yaqin qarindoshlari qatl etiladi. Amir Nasrullo Qo’qon xonligini 

Buxoro amirligaga qo’shib olinganligini e’lon qilib. Qo’qonga o’z noibi va boshqa shaharlarga o’ziga sodiq 

byeklarni tayinlab qaytib kyetadi. Ammo ko’p o’tmay, 1842 yilning yozida yana katta qo’zg’olon ko’tariladi 

va  Buxorodan  tayin  qilingan  noib  va  byeklar  yiqitiladi.  Norbo’tabiyning  -  ukasi  SHyerali  (1842-1845)  xon 

qilib  ko’tariladi.  1843  yili  amir  Nasrullo  o’z  mavqyeini  tiklash  maqsadida  Qo’qonga    yana  qo’shin  tortib 

kyelib,  shaharni  40  kun  qamal  qiladi.  Biroq  xuddi  shu  vaqtda  Xiva  xoni  Olloqulixon  Buxoroga  hujum 

qilganligi sababli amir yana qaytib kyetishga majbur bo’ladi. Xo’jand va Toshkyent shaharlari yana Qo’qon 

xonligiga  o’tadi  va  Qo’qon  xonligi  Umarxon  davridagi  chyegaralarini  tiklaydi.  SHyeralixonni  taxtga 

o’tqazishda  ko’maklashgan  qippchoqlar  Qo’qon  xonligidagi  eng  muhim  mansablarni  egallab  olishga  intila 

boshlaydi.  Lyekin  SHyeralixon  bunga  yo’l  byermaydi.  Natijada  qipchoqlar  qo’zg’olon  ko’tarib,  xon 

qo’shinlarini  tor-mor  kyeltiradilar.  Qipchoq  oqsoqollari  yana  SHyeralixon  taxtda  qoldirishga  va  qipchoqlar 

boshlig’i Musulmonqulni amiri lashkar, ya’ni qo’shin qo’mondoni hamda bosh maslahatchi qilib tayinlashga 

qaror qiladilar. 

Musulmonqul  bosh  qo’mondon  bo’lgach,  Qo’qon  xoni  qo’shinlarini  qipchoq  yigitlaridan  qayta 

tuzib,  eng  muhim  vazifalarga  qipchoqlarni  qo’ya  boshlaydi  va  butun  hokimiyatni  o’z  qo’liga  oladi. 

SHyeralixon  nomigagina  xon  bo’lib  qoladi,  1845  yili  Musulmonqulxonning  O’shdagi  qo’zg’olonini 

bostirishga  kyetganligadan  foydalanib,  ba’zi  o’zbyek  byeklari  Oloy  qirg’izlari  bilan  til  biriktiradilar  va 

SHyeralixon  o’rniga  Olimbyekning  o’g’li  Murodxonni  taxtga  o’tqazadilar.  SHyeralixon  o’ldirilib,  saroy 

talanadi  va  o’g’illari  zindonga  tashlanadi.  Byxopo  amiri  tomonidan  qo’llab-quvvatlangan  Murodxon  o’zini 

Buxoro  amirining  noibi  dyeb  z’lon  qiladi.  Bu  voqyealardan  xabardor  bo’lgan  Musulmonqul  tyezlik  bilan  

376 


                                                                                                                                                                                        

qipchoqlardan  katta  qo’shin  to’plab,  Qo’qonga  yurish  qiladi  va  Murodxon  lashkarlarini  tor-mor  kyeltiradi. 

Murodxon  qatl  qilinib,  taxtga  SHyeralixonning  o’gli  Xudoyorxon  o’tkazildi.  Mysylmonqul  butun 

hokimiyatni  o’z  qo’liga  oladi.  U Xudoyorxonni  o’ziga kuyov qilib, yuqori  mansablarni  qipchoqlarga byera 

boshlaydi.  Qipchoqlar  yoppasiga  Qo’qonga  ko’chib  kyelib,  shahar  aholisining  uy-joylarini  tortib  ola 

boshlaydilar.  Sug’orish  kanallari  qipchoqlar  tasarrufiga  o’tadi.  Dyehqonlar  suv  uchun  o’lpon  to’lashga 

majbur  etiladi.  Buning  ustiga  Musulmonqulning  Qo’qonga  bo’ysunmay  qo’ygan    Toshkyent,  O’ratyepa, 

Xo’jand byeklariga qarshi olib borgan muvaffaqiyatsiz urushlari xalk, ahvolini yomonlashuviga olib kyeladi. 

Bularning  barchasi  xalq  noroziligini  kuchaytiradi  va  qo’lg’alon  ko’tarilish  ehtimolini  tug’diradi.  O’z 

mavqyeidan  xavotir  bo’lgan  Xudoyorxon  Musulmonqulni  va  uning  tarafdorlari  bo’lgan  qipchoqlarni 

tugatishga  qaror  qiladi.  1852  yil  9  oktyabrda  Toshkyent  va  Qo’qonda  qipchoqlar  qirg’in  qilinadi. 

Musulmonqul  qo’lga  olinib,  Qo’qonga  olib  kyelinadi  va  qatl  etiladi.  Qipchoqlarga  qarashli  yer  suvlar 

musodara qilinadi.  

Musulmonqul guruhi tor-mor qilingan bo’lsa ham hokimiyat uchun kurash to’xtamaydi va qisqa vaqt 

ichida  Qo’qon  xonligida  xonlar  bir  nyecha  marotaba  almashadi.  1858-1862  yillarda  SHepalixonning  o’g’li 

Mallaxon, 1862 yilda Xudoyorxonning akasi SHomurodxon, 1862-1863 yillarda yana Xudoyorxon, 1863-65 

yillarda  Mallaxonning  o’g’li  Sulton  Saidxon  Qo’qonga  xonlik  qilishadi.  1865  yilda  yana  Xudoyorxon 

Buxoro amiri Muzaffar yordamida Qo’qon taxtini egallashga muvaffaq bo’ladi.  

Taniqli  o’zbyek  yozuvchisi  Abdulla  Qodiriy  xonlik  davrlariga  bag’ishlab  "O’tgan  kunlar", 

"Myehrobdan  chayon"  romanlarini  yozgan.  By  asarlarda  u  xonlar  zamonidagi  Qo’qondagi  ijtimoiy  hayotni 

mohirlik bilani tasvirlab byeradi. Ayniqsa yozuvchi  o’zining "O’tgan  kunlar" romanida Qo’qon xonligidagi 

voqyealarni tasvirlab «qipchoqqa qirg’in" dyegan bobida o’sha voqyealarning asl mohiyatini ochib byeradi. 

YOzuvchi  YUsufbyek  Xoji  tilidan  xonlikdagi  o’zaro  nizolarni  qoralab  va  Turkiston  xalqlarining  boshiga 

tushajak  ofatlarni  bashorat  etib,  shunday  yozadi:  "Maksadlari  juda  ochiq  -  dyeli  Hoji.  Bittasi    mingboshi 

bo’lmoqchi,  ikkinchisi  Normuhammadxonning  o’rniga  minmoqchi,  uchinchisi  yana  bip  yana  bir  shaharni 

qaram  qilib  qilmoqchi… ittifoqi  nima  ekanligini bilmagan  yolg’iz  o’z  manfaatining shaxsiyasi  yo’lida, bir-

birini  yeb,  ichgan  mansabparast  va  shuhratparast  muttahamlar  Turkiston  tuprog’idan  -  yo’qolmay  turib, 

bizning  odam  bo’lishimizga  aqlim  yetmay  qoldi…  shu  holda  kyetadigan,  bir-birimizning  tyegimizga  suv 

quyadigan  bo’lsak,  yaqindirki,  chor  istibdodi  Turkistonimiz  egallar  va  biz  bo’lsak  o’z    qo’limiz  bilan  

kyelgusimizni o’ris qo’liga qoldirgan bo’lamiz»

i

 - dyeydi. Xonlikning  siyosiy  hayotida  ko’proq  o’zaro  urushlar,  tarqoq  va  parokandali  hukm  surib,  markaziy 

hokimiyat  talon-taroj  maydoniga  aylangan  edi.  Oqibatda  davlat  nihoyatda  zaiflashib,  xonlik  yerlari  tobora 

qisqarib bordi. 

Qo’qon  xonligidagi  hokimiyatning  boshqaruv  tartiblari  Buxoro  va  Xiva  xonliklaridan  dyeyarli  farq 

qilmaganyu  bu  yerda  ham  xon  chyeklanmagan  huquqqa  ega  bo’lib,  o’zining  hoish  irodasiga  ko’ra  ish 

yuritgan.  Xonlik  viloyatlarga  taqsimlangan  bo’lib,  ularni  byek  hokim  lavozimidagi  amaldor  boshqargan. 

Vazir  xondan  kyeyingi  ikkinchi  shaxs  hisoblanib,  muhim  masalalar  bo’yicha  hukmdor  bilan  kyelishgan 

holda  ish  olib  borgan.  Oliy,  o’rta  va  qo’yi  ma’muriy  boshqaruvda  quyidagi  mansablar  mavjud  edi: 

qushbyegi,  otaliq,  devonbyegi,  mingboshi,  shayxulislom,  qozikalon,  parvonachi,  ishg’ovul,  sarkor,  ipak, 

dasturxonchi, amin, yasovul, oqsoqol. 

Mingboshi   yoki  otaliq  harbiy unvon  hisoblangan. Saroy  qoshida  maxsus kyengash tuzilgan bo’lib, 

unga  eng  oliy  vakillar  kiritilgan.  Xon  -  kyengashining  raisi  va  faoliyatini  byelgilovchi  shaxs  hisoblangan. 

Qo’shinda  mingboshi,  byeshyuzboshi,  yuzboshi  va  o’nboshi  lavozimlari  bo’lgan.  Uning  muayyan  qismi 

muntazam  xizmatni  o’tab,  ko’pchiligi  tinchlik  paytida  dyehqonchilik,  hunarmandchilik  va  boshqa  ishlar 

bilan  shug’ullangan.  Harbiy  xizmatni  o’tovchilarga  bir  ot  va  egar  jabduq  byerilgan.  YUzboshiga  bir  yilga 

147 so’m, ellikboshiga 98 so’m, o’nboshiga 65 so’m, oddiy sarbozga 48 so’m haq to’lashgan. Viloyatlardagi 

qo’shinni  ta’minlash  hokim,  poytaxtdagisi  esa  hukumat  zimmasida  bo’lgan.  Qo’shin  qilich,  nayza,  piltali 

miltiq,  va  to’plar  bilan  qurollangan  bo’lib,  harbiy  mahorati  ancha  pasayib  kyetgan  edi.  Ichki  o’zaro 

to’qnashuvlar, ayniqsa, Buxoro xonligi bilan urushlar qo’shinni tinkasini quritgandi.  

Boshqa  xonlikdagi  o’xshash  Farg’ona  vodiysida  va  qaram  joylarda  sun’iy  sug’orish  hal  qiluvchi 

o’rinni  egallagan.  SHu  bois  sug’orishga  alohida  e’tibor  byerilgan.  Vodiyda  Oloy  va  Turkiston  tizmasidan 

oqib tushadigan Norin daryosi suvidan kyeng foydalanilgan. Oqbura, Aravon, Isfayram, SHohimardon, So’x 

va  Isfara  singari  daryolar  ham  katta  ahamiyatga  ega  bo’lgan.  SHuningdyek,  Qoradaryo  va  uning  irmoqlari 

bo’lmish  Qurshob  Qoraxo’ja,  G’ar,  YAssi,  Kugart,  Maylisoy  hamda  CHotqol  tog’laridan  oqib  tushadigan 

Podshoota,  Kosonsoy,  G’ovacoy  daryolari  dyehqonchilikning  rivojlanishida  muhim  o’rin  tutgan.  Norin  va 

Qoradaryo qo’shilishidan yuzaga kyelgan Sirdaryo eng katta suv manbai edi.  

Farg’ona  vodiysida sun’iy sug’orishga SHoxruxbiy  va Erdonabiy  vaqtida alohida  e’tibor byerilgan. 

Xususan,  Erdonabiy  Co’x  daryosidan  ariq  chiqarib,  yangi  yerlarni  o’zlashtirgan.  So’x  daryosidan  ariqlar 

Norbo’tabiy davrida qazilgan. Olimxon esa oltita kanal chiqargan va Oltiariq nomli katta qishloqning yuzaga 


 

377 


                                                                                                                                                                                        

kyelishiga  sababchi  bo’lgan.  Muhammadalixon  ham  So’g’ddan  ariq  qazigan.  Sun’iy  sug’orishning 

rivojlanishi  dyehqonchilikning  va  umuman  vodiyda  ishlab  chiqarishning  o’sishiga  olib  kyelgan. 

Dyehqonchilikda  paxta,  ipak,  tamaki  yetishtirilishi  bilan  birgalikda  sabzavotchilik  va  bog’dorchilik 

rivojlantirilgan. Hunarmandchilik ham kyeng quloch yoygan. Ayniqsa, to’qimachilik, kulolchilik, ko’nchilik, 

tikuvchilik,  bo’yoqchilik,  misgarlik,  tyemirchilik,  duradgorlik  va  hunarmandchilikning  boshqa  turlari 

rivojlandi. Ular faqat ichki extiyoj uchun emas, balki tashqi bozor uchun ham turli tuman nafis mahsulotlarni 

ishlab chiqarganlar. Xonlikda savdo-sotiq qizg’in tus olgan. Qo’qon, Andijon, Marg’ilon, Namangan va O’sh 

yirik savdo-  hunarmandchilik  markazlariga aylanib, Buxoro, Toshkyent, Samarqand, Xo’jand, Xiva hozirgi 

Qirg’iziston  va  Qozog’iston  yerlari  bilan  yaqindan  savdo  aloqalarini  olib  borganlar.  O’z  navbatida  Qo’qon 

savdogarlarini  Turkiston  o’lkasining  ko’p  joylarida  uchratish  mumkin  edi.  Ular  ayni  bir,  paytda  Xitoy, 

Hindiston, Turkiya, Rossiya, Arabiston va boshqa xorijiy mamlakatlar bilan savdo qilganlar. Ma’naviy hayot 

ham rivojlangandi.  

X1X  asr  davomida  qimmatli  tarixiy  asarlari  yaratildi.  1822  yilda  Mirzo  Qalandar  Isfaragiy 

tomonidan "SHoxnoma" asari, nihoyasiga yetkazildi. Muhammad Hakimxonto’ra Qo’qandiyning "Muntahab 

ab-tavorix"  asari  o’zining  syermazmunligi  va  ma’lumotlarga  boyligi  bilan  ajralib  turadi.  Hakimxon  ko’pni 

ko’rgan  muallif  hisoblanib,  Rossiya,  Turkiya,  Makka  va  Madinaga  sayohat  qilgan.  Bu  asar  xonlikning 

siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotini o’rganishda qimmatli manbadir. Mulla Niyoz Muhammad Xo’jandiyning 

«Tarixi  SHoxruxi»  asari  ham  qimmatlidir.  Avaz  Muhammadning  "Tarixi  jahon  pomoyi"  va  mulla  Mirzo 

Olimning  "Ansob  assalotin  va  tavorix  il-xavokin"  kabi  asarlari  yozilgan.  Xonlikda  adabiyot  sohasida  ham 

yutuqlarga  erishilib,  ko’plab  mashhur  shoirlarning  salmog’i  ancha  bo’ldi.  Qo’qon  xoni  Umarxonning  o’zi 

''Amiriy"  taxallusi  bilan  o’zbyek  tilida  go’zal  g’azallar  yozgan.  Uning  rafiqasi  Mohlaroyim  "Nodira" 

taxallusi  bilan  shye’rlar  yozib,  butun  sharqda  mashhur  shoira,  davlat  arbobi,  go’zal  va  bokira  ayol  sifatida 

nom taratdi.  

Nodira  o’zbyek  shoirasining  taxallusidir,  u  tyengi  yo’q,  yakkayu  yagona,  ma’nosini  anglatadi. 

Nodira faqat o’zbyek tilidagina emas, balki fors-tojik tilida ham "Maknuna", "Komila" taxallusida.shye’rlar, 

g’azallar  bitgan.  1822  yilda  Umarxon  to’satdan  vafot  etgach,  mamlakatni  boshqarish  tashvishlari 

Nodirabyegimga qoldi. CHunki o’g’li Muhammad Alixon yosh edi. Nodira' mamlakat xo’jaligini yaxshilash, 

madaniy hayotini jonlantirish bo’yicha muhim tadbirlarni amalga oshirdi. Nodirani, eng olijanob va e’tiborga 

loyiq  tadbirlaridan  biri  shu  bo’ldiki,  u  o’z  atrofiga  zamonasining  qobiliyatli  va  ijod  egalari  bo’lmish 

shoirlarni  to’pladi  va  ularga  xomiylik  qildi.  Uvaysiy,  Maxzuna,  Mushtariy  va  boshqalar  uning  eng  yaqin 

maslakdosh  va  maslahatgo’ylari  edilar.  Nodira  insoniylik,  ezgulikni  ulug’ladi,  hayotbaxsh  orzu-umidlarni 

tarannum etdi.  

184? yilda Nodira hayotida katta fojyea yuz byerdi. Buxoro amiri Nasrullaxon Qo’qonni bosib oldi 

va Nodirabyegimni shariatni buzganlikda ayblab, uni qatl qildi. Nodira fyeodal jaholatning qurboni bo’ldi.  

Xonlikda mye’morchilik ham kyeng rivojlandi. Ajoyib madrasalar, masjidlar, karvonsaroylar, jamoa 

binolari qad ko’tardi. Masalan, Norbo’tabiy madrasasi (1799), Jomye’ masjidi (1815); Qo’qon O’rdasi (xon 

saroyi  1870)  mye’morchilikning  yorqin  namunalari  sifatida-hamon  savlat  to’kib  turibdi.  Xonlikda  maktab 

madrasalarda savod chiqarish bilan birga  diniy  va roman  dunyoviy fanlar bo’yicha  mashg’ulot  o’tkazilgan. 

Ularda  ta’lim  va  tarbiya  olgan  kishilar  orasidan  mashhur  shoirlar,  olimlar  yetishib  chiqqan.  Biroq  o’zaro 

qonli  urushlar  va  kyelishmovchiliklar  hamda  xonlarning  aksariyati  madaniyatga  yegarli  darajada  e’tibor 

byermasliklari  orqasida  istye’dodlar  makoni  vodiyda  fan  va  madaniyat  uzviy  rivojlanish  imkoniga  ega 

bo’lmadi.  

Umumiy  xulosalar  shundan  iboratki,  garchand  Buxoro,  Xiva  va  Qo’qon  xonliklarida  hayot  o’z 

yo’lida  davom  etib,  muayyan  darajada  olg’a  siljishlar  va  yutuqlar    ko’zga  tashlangan  bo’lsada,  biroq  ular 

mavjud  tabiiy  boyliklarga  va  kyeng  imkoniyatlarga  taqqoslanganda,  dyengizdan  cho’mich  suvga  o’xshab 

kyetadi. Bunga tinimsiz davom etgan taxt uchun kurashlar va xonliklarning o’zaro urushlari orqasida yuzaga 

kyelgan  og’ir  sharoit  sabab  bo’lgan  edi.  Unchalik  katta  bo’lmagan  mintaqada  bir-biriga  uchta  mustaqil 

xonlikning  mavjudligi    pirovardida  fojyeali  oqibatlarni  tug’dirdi.  Xonlarning  ko’pchiligi  siyosiy  va  harbiy 

jihatdan  o’ta zaifligi,    ko’proq shaxsiy  manfaatlarini  o’ylab ish  yuritishlarn  hamma  qo’shinning zamonaviy 

qurol  aslahalari  bilan  ta’minlanmasligi  mamlakat  mudoofasiga  chidab  bo’lmaydigan  darajada  salbiy  ta’sir 

ko’rsatdi. Turkistonda parokandalik va og’ir sharoit hukm surayotgan davrlarda Rossiya Ovrupaning qudratli 

davlatlaridan biri sifatida maydonga chiqdi. Uning qo’shini har jihatdan yaxshi ta’minlangan va' qurollangan 

bo’lib jangovarlik faoliyati ancha baland edi.  

Xullas,  sun’iy  sug’orish  ishlari,  qurilishdan  tortib  dyehqonchilik,  hunarmandchilik,  fan  va 

madaniyatgacha,  ichki  savdodan  tashqari  iqtisodiy  aloqalargacha  (Eron,  Afg’oniston,  Hindiston,  Xitoy, 

Rossiya  va  boshqalar)  oid  ma’lumotlar,  umuman  olganda  yurtimiz  va  ajdodlarimiz  XVII-XIX  asrlarda 

dunyoning  ko’pchilik  xalqlari  va  mamlakatlaridan  orqada  bo’lganligini  ko’rsatadi.  Undan  oldingi  o’tmish 

madaniyatni  nazarda  tutsa  kyelayotgan  fan  va  tyexnika  acpida  (XX)  taraqqiyotning  oldingi  saflarida 


 

378 


                                                                                                                                                                                        

turishlari  uchun  potyensial  imkoniyatlar  bor  edi.

i

  Ammo,  ulardan  foydalanishga  bir  qator  omillar  yo’l qo’ymagan.  

Birinchdan,  asrlar  davomida  bir  butun  bo’lib  kyelgach  mamamlakatning,  bir  iqtisodiy  va  madaniy 

makonda yashab kyelgan xalqning uchga bo’linib kyetishi, xonliklar, o’rtasidagi to’xtovsiz urushlar  har bir 

xonlik  o’rtasidagi  boshboshdoqlik  va  hokimiyat  uchun  o’zaro  tinimsiz  davom  etgan  ichki  nizo  va  urushlar 

butun  mamlakatni  xonavayron  qildi.  Bu  jarayon  guruhbozlikni  kyeltirib  chiqardi,  qabilalarning  etnik 

aralashuviga,  bir  xalq  bo’lib  qovushishiga,  jipslashishiga  xalaqit  byerdi.  Davlat  darajasida  ham  viloyatlar 

darajasida xam yagona xalq, yagona vatan tushunchasini qadri anglab olinmadi.  

Ikkiinchdan,  aholi  xon  va  byeklarning  turli  lavozimdagi  mansabdorlarning  zo’ravonligidan 

o’z6oshimchaligidan,  mansabini  suistye’mol  qilishidan,  g’ayriqonuniy  soliq  va  jarimalardan  himoya 

qilinmadi.  

Uchinchidan,  asosiy  boylik  bo’lgan  yerga  mulkchilikning  eski  usuli  bip  nyecha  asrlardan  byeri 

o’zgarmadi.  Xonliklarda  oliy  hukmdor  yerning  birdan  bir  egasi  bo’lib,  yer  ishlovchilarga  -  dyehqonlarga 

ijara  tarzida  xatlab  biriktirilgan  edi.  Dyehqon  yer  egasi  emas,  yerdan  olinadigan  hosilning  egasi  edi  xolos. 

SHu bois dyehqon yerni acpab-avaylashga uning unumdorligini oshirishga intilmadi.  

To’rtinchidan xonliklarda sanoat rivojiga e’tibor kuchaymadi. Oltingugurt, rangli myetallar, marmar, 

toshko’mir,  nyeft  kabi  tabiiy  boyliklarga  syerob  konlar  bo’lsa-da,  ularni  qazib  olish  tog’-kon  ishlarini 

rivojlantirish, kyemasozlikni yo’lga qo’yish masalalari hal qilinmadi.  

Byeshinchidan,  tovar-pul  munosabatlari  rivojlantirilmadi.  Daromad  istye’mol  va  qo’shin 

xarajatlarini  zo’rga  qoplar,  kapitalga  aylanmasdi.  Pul,  oltin-kumush  xon  va  amaldorlarning  xazina  to’plash 

manbai bo’lib qolgan edi.  

Oltinchidan,  xonliklarning  savdo  munosabatlarida  hamon  ayriboshlash  usuli  davom  etardi.  O’rta 

Osiyo jahon bozoridan ajralib qolgani ustiga bu yerda yagona ichki bozor tashkil topmadi.  

Yettinchidan va eng muhimi, X1X asrning ikkinchi yarmida O’rta Osiyo hududidagi xonliklarda o’z 

millati,  xalqi  va  Vatani  istiqboli  uchun  qayg’uradigan,  odamlapni  bir  g’oya  va  bir  ezgu  maqsad  yo’lida 

birlashtira  oladigan  hamda  ortidan  eprashtipa  oladigan  yo’lboshchi  -  sardor  bo’lmadi.  Buxoro  amirligida 

ham.  Qo’qon  va  Xiva  xonliklarida  ham  shunday  arbob  tarix  sahnasiga  chiqmadi.  Bosqinchilarga  ko’ksini 

qalqon qilib, ko’hna Turon jangovar shavkatini namoyish qila oladigan va Turkistonni bir umumiy uy dyeb 

bilgan yurtboshi topilmadi.  

 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling