Uzbekiston Respublikasi Xalk ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Geografiya kafedrasi


Download 1.01 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/13
Sana28.09.2017
Hajmi1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Uzbekiston Respublikasi Xalk ta`limi vazirligi 

 

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 

 

 

Geografiya kafedrasi 

 

 

 

«Geologiya» fanidan 

 

 

MA`RUZA 

MATNLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nukus-2013

 

 

1-Bob. er tugrisidagi umumiy ma`lumotlar 

 

1-Ma`ruza  erning shakli, ulchami va tuzilishi 2-Ma`ruza  erning issiklik rejimi  

3-Ma`ruza  er magnetizmi 

4-Ma`ruza  erning zichligi va bosimi 

5-Ma`ruza  er pustining kimyoviy tarkibi 

6-Ma`ruza  erning paydo bulishi xakidagi gipotezalar 

Nazorat uchun savollar  

 

 

1-mavzu. erning shakli, ulchamlari va tuzilishi 

erning shakli va ulchamlari tugrisida xozirgi davrdagi ilmiy tasavvurlar birdaniga paydo bulgan 

emas. Kadimgi xindlar erni fil ustida joylashgan tekislik kurinishida tasavvur kilganlar. Yunonlar esa 

erni  dengiz  bilan  uralgan  dumalok  baland  toglik  kurinishida  tasavvur  kilishgan  va  bu  toglikni  kattik 

tuntarilgan osmonga tiralib turadi deb xisoblaganlar.  

er, shar shakliga ega degan xulosani birinchi bulib kadimgi yunon olimi Pifagor (eramizgacha 

bulgan 580-500-yillar) aytib utgan. Aristotel esa eramizdan oldingi IV asrda bu xulosani ilmiy asosda 

isbot kilib berdi. Kadimgi yunon olimi Eratosfen Kirenskiy esa (eramizgacha II- asr) birinchi bulib bir 

muncha aniklikda er sharining radiusini anikladi.  

XVII-XVIII asr (1643-1727) oraligida angliyalik olim Isaak N`yuton erning anik shar shaklida 

emas ekanligini isbot kildi. N`yutonning xisoblari buyicha  erning uz uki  atrofida  aylanishi okibatida, 

uning ekvatorida rivojlanadigan markazdan kochirma kuchning ogirlik kuchidan kattaligi xisobiga, er 

kutbda sikilgan ellipsoid shaklini egallaydi.  

I.B.Listing  (1873  yil)  erning  shaklini  geoid  deb  atashni  taklif  kildi.  Geoidning  yuzasi  Dunyo 

okeanining  mutlok  tinch  xolatdagi  yuzasi  bilan  mos  tushadi.  Materiklarda  esa  bu  yuza  fikran 

utkazilgan kanal, daryo yuzalari buylab tutashtiriladi.  

Keyinchalik  erning  shakli  va  kattaligi  kator  olimlar  tomonidan  aniklandi.  Ayniksa  ishonarli 

ma`lumotlar  F.N.Krasovskiy  va  A.A.Izotovlar  tomonidan  olingan.  Ularning  xisobiga  kura  er  shakli 

uch  ukli  ellipsoid  aylanasiga  yakin  va  uning  kichik  (kutbiy)  uki  aylanish  uki  xisoblanadi.  erning 

ekvatorial radiusi 6378,2 km kutbiy radiusi esa 6356,9 km. erning yuzasi 510 100 934 km2 ga teng.  

Kursatib  utilgan  ma`lumotlarga  kura  er  planetasining  shakli  geoid  va  uch  ukli  ellipsoid 

aylanasiga  ega  emasligi,  uning  asl  shaklini  aniklash  olimlar  oldidagi  muammo  ekanligini  kursatadi. 

Kishilarning  amaliy  faoliyati  uchun  er  sharining  tuzilishi  14000  metr  chukurlikgacha  urganilgan. 

Xozirgi vaktda tog kazilmalari (shaxtalar) ning chukurligi 3,5-4,0 kilometrni tashkil kiladi (Xindiston 

va  Janubiy  Afrika  konlari).  Dunyodagi  eng  chukur  burg  kudugi  Kola  yarim  orolida  joylashgan  va 

uning chukurligi 14,0 kilometrdan ortib ketgan. Ayrim yakka burgulash kuduklarining chukurligi 8,0-

9,5  kilometrga  etgan.  Kuduklarning  urtacha  chukurligi  4-5  kilometrdan  oshmaydi,  yoki  er  radiusidan 

1000  marotaba  kichikdir.  erning  kolgan  (katta)  chukurliklardagi  tuzilishi  va  tarkibi  esa  bilvosita 

usullar-seysmologik,  gravimetrik  astronomik,  geodezik  va  geofizik  usullar  yordamida  urganilgan. 

Geofizik  ma`lumotlarga  kura  er  shari  bir  necha  kontsentrik  kobiklarga  bulinadi.  er  pustini  bevosita 

urganilishi  mumkin  bulgan  turt  tashki  geosferaga  bulish  mumkin  (atmosfera,  gidrosfera,  biosfera  va 

litosferalar)  xamda  seysmik  tulkinlar  tarkalish  tezligining  keskin  uzgarishiga  karab  kator  ichki 

sferalarga bulinadi (1-rasm). 

 

  

 

 

 

 

 

1-rasm. er sharini geosferalarga bulinish sxemasi 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Litosfera  kalinligi  va  tarkibi  jixatidan  turli-tuman  bulgan  erning  ichki  sferasidir.  er  pusti 

pastdan  mantiya  bilan  yukoridan  atmosfera,gidrosfera  va  biosferalar  bilan  chegaralangan.  Uning 

kalinligi pasttekisliklarda (Rus pasttekisligi) 35-40 kilometrni kadimgi tog tizimlari xududlarida) 50-65 

kilometrni,  yosh  tog  tizmalarida  (Garbiy  Al`p,Pomir,Tyan`-Shan`)  esa  80  kilometrni  tashkil  kiladi. 

Toglik tizmalarda er pusti ildiz xosil kilganday bulib er pustlogiga chukur botganga (chukib turganga) 

uxshab kurinadi. 

Atlantika  okeanining  ostida  er  pustining  kalinligi  10-15  kilometr.  Tinch  okeanining  markaziy 

kismida 4-6 kilometr (1-jadval). er pusti, er yuzasidan chukindi tog jinslari (gillar, kumlar, kumtoshlar, 

shagallar, gipslar, oxaktoshlar) dan tashkil topgan va kalinligi 15 kilometrgacha bulishi mumkin.  

Kadimiy chukindi jins katlamlari er ka`ridagi yukori xarorat va bosim ta`sirida metamorfik tog 

jinslarini  (gneys,slanets,  marmarlar)  xosil  kiladi.  Bu  jinslarni  ayrim  vaktlarda  mustakil  metamorfik 

katlamga kiritiladi.  

Pastda (suyuk) suyulgan silikat maxsulot - magmaning sovushidan xosil bulgan magmatik tog 

jinslari  joylashadi.  er  pustining  yukori  kismida  magmatik  jinslardan  ularning  engil  (nordon)  turlari 

"granit"  katlamini  xosil  kiluvchi  jinslar  joylashadi.  Chukindi  va  granit  katlamlarining  tarkibida 

kislorod  (0)  kremniy  (Si)  va  allyuminiy  (Al)  elementlari  keng  tarkalganligi  uchun  ularni  (sial)  nomi 

bilan birlashtiriladi.  

Chukindi  va  granit  katlamlarining  umumiy  kalinligi  pasttekisliklarda  15-20  kilometr-kadimgi 

toglar  ostida  15-25  kilometr  ulkan  yosh  tog  tizmalari  ostida  50  kilometr,  okeanlarning  ostida  granit 

katlamlari bulmaydi. 

Granit  katlami  tagida  xususiyati  jixatidan  bazal`tga  yakin  bulgan  tog  jinslari  yotadi.  Bunday 

tog jinslaridan tashkil topgan jins kavatini shartli ravishda "bazal`t" katlami nomi bilan atalgan. Bazal`t 

katlamini  tashkil  kilgan  jinslar,  magmaning  sovushidan  va  ularning  ustida  joylashgan  chukindi 

jinslarning metamorfizatsiyaga uchrashidan xosil bulgan. Granitlar degranitizatsiya jarayonida  yukori 

xarorat  va  bosim  ta`sirida  tarkibidagi  kremniyli  kislota  va  ishkorlarini  yukotadi  va  bazal`tlarga 

aylanishi  mumkin.  Bazal`t  kavatining  kalinligi  tekisliklarda  (platformalarda)  20-25  kilometrni,  yosh 

tog tizmalarida 15-20 kilometrni tashkil kiladi. 

er pustidan 2900 kilometr chukurlikgacha mantiya kavati joylashadi. Bu kavat tuzilishi, tarkibi, 

xususiyati va boshka belgilariga karab uch katlamga bulinadi: V katlami 200-400 kilometr, S katlami 

700-900 kilometr va D katlami 2900 kilometrgacha chukurlikni tashkil etadi. Seysmik ma`lumotlarga 

kura kavatlarni tashkil kilgan jismlar ayrim lokal joylardan tashkari asosan kattik xolatda buladi.  

1-jadval 

Litosferaning turli xududlardagi kalinliklari 

  

Xududlarning nomi  Kalinliklari, km  

Xududlarning nomi  

Kalinliklari, km  


 

 Tibet 


Tyan`-Shan` 

Kavkaz  


evropa (tekislik)  

Shimoliy 

Amerika 

(tekislik) 

70 

80 


50 

28 


30  

  

Tinch okeanining 

shimoliy  kismi  (okean 

botikligi) 

Tinch 


okeanining 

markaziy 

kismi 

Atlantika okeanining 

markaziy kismi 

 

  

 

18   

16 


 

V katlamining tarkibida magniy (Mg) va temir (Fe) ning birikmalari bilan bir katorda kremniy 

kislotasi va ishkoriy elementlarning ozgina mikdori tarkalgan. 

S katlami tarkibida kislorod (0) va kremniy (Si) dan tashkari magniy katnashadi, shuning uchun 

bu katlamni kiskacha kilib sima deb ataladi. 

V  va  S  katlami  birgalikda  yukori  mantiya  deb  ataladi  va  er  sharini  tulik  uraydigan  birinchi 

kobik xisoblanadi. Yukori mantiyaning urtacha zichligi 3,2-4,5 g/sm 3 ni tashkil kiladi. 

D  katlamining  tarkibida,  O,  Fe,  Mg,  Ni  mavjud  deb  xisoblanadi.  Uning  zichligi  esa  5,3-6,6 

g/sm3 ga teng. 

Yadroning  chukurligi  2900  kilometrdan  er  markazigacha  (6371  kilometrgacha)  davom  etadi. 

Yadro  elektr  tokini  utkazuvchan  bulganligi  uchun  kator  olimlar  uni  temir  (Fe)  va  nikeldan  tashkil 

topgan  deb  taxmin  kiladilar.  Jismlarning  zichligi  7-11  g/sm3  oraligida  uzgarib  turadi.  Yadro  5100 

kilometrgacha suyuk xolatda bulgan tashki kobikga va kattik ichki metalsimon kobikga bulinadi. 

Xozirgi vaktda er asosan (litosferasi) kattik xolatda degan fikr fanda keng tarkalgan. Bu fikrga 

asosan  litosferaning  chukindi,  granit  va  bazal`t  katlamlari  kattik  xolatda  yotadi.  Mantiya  jismlari  esa 

fizik  xususiyati  jixatdan  surguch,  shishaga  yoki  parafinga  uxshash  strukturasiz  jismlardan  tashkil 

topadi.  Bu  jismlar  bir  zumda  ta`sir  kiluvchi  kuchlar  ta`siridan  uzlarini  kattik  jismlar  kabi,  asta  ta`sir 

kiluvchi kuchlar ta`siridan esa xuddi suyuk jismlar kabi tutadi. Yadroning tashki kobigi uta zichlangan 

suyuk jismlardan, markaziy kismi esa kattik metalsimon jismlardan tashkil topgan deb xisoblanadi. 

2-Mavzu. erning issiklik rejimi

 

er  ma`lum  mikdordagi  issiklikni  ishlab  chikaradi.  Ichki  issiklik  energiyasining  asosiy  manbai bulib  radioaktiv  elementlarning  parchalanishi  xisoblanadi.  Radioaktiv  elementlar  uz-uzidan 

parchalanib, uzidan ma`lum mikdordagi issiklik energiyasini ajratib chikaradi va er pusti jinslarida va 

mantiyasida  energiya  tuplanib  boradi.  Radioaktiv  elementlar  er  pustida  juda  oz  mikdorda  tarkalgan 

bulishiga karamay, planetamiz paydo bulgan (5 mlrd.yil) vaktdan buyon xosil bulgan issiklik mikdori, 

erning  ichki  katlamlarini  kizdirishdan  tashkari,  uning  yuzasiga  xam  issiklik  tarkatishga  etarlidir. 

     er ichkarisida xosil bulib xarakat kiladigan issiklikdan tashkari tashki Kuyosh radiatsiyasidan xosil 

buladigan  issiklik  xam  mavjuddir.  Bir  sekund  davomida  er  yuzasi  Kuyoshdan  issiklikga  aylanadigan 

1,8.1024 erg. nurlanish energiyasini kabul kiladi. Bu issiklikning 45 foyizini er yuzasidan atmosferaga 

tarkatadi. erni Kuyoshdan kabul kilib oladigan issikligi notekis taksimlanadi. 

Kuzatuvlar  shuni  kursatadiki,  Antarktida  va  Shimoliy  kutbda  1  sm  2  yuzaga  ekvatordagiga 

nisbatan uch barobar kup issiklik yutiladi. Lekin yutilgan issiklik bu xududning kup kismida xavoning 

tinikligi va xavo katlamining siyrak bulganligi sababli atmosferaga tarkalib ketadi. 

er yuzasining turli nuktalarida issiklik mikdorining notekis kabul kilinishi, er aylanish ukining 

ekliptika  yuzasiga  nisbatan  kiya  joylashganligi  bilan  xam  boglik.  er  yuzasidan  issiklikning  tarkalishi 

va  yuzasi  bilan  yutilishi  ma`lum  darajada  kuruklik  va  suvlarning  notekis  taksimlanishiga,  er 

yuzasining rel`efiga, usimliklarga, xavo va okeandagi okimlarga boglik. Lekin er landshaftining turli-

tumanligiga  karamay,  uning  yuzasida  bir  xil  urtacha  yillik  yoki  urtacha  oylik  xaroratga  xos  bulgan 

xududlarni ajratish mumkin. 

Xarorat  fakat  shimoldan  janubga  tomon  uzgaribgina  kolmay,  chukurlik  buyicha  xam  uzgarib 

turadi.  Xaroratning  er  yuzasidagi  uzgarish  amplitudasi  ayrim  tumanlarda  90-100 

0

S  ga  (Urta  Osiyo chullarida) etadi. er yuzidan chukurlashib borilgan sari xaroratning (kunlik, yillik, kup yillik) uzgarishi 

kamayib  boradi  va  er  yuzidan  ma`lum  bir  chukurlikda  uzgarmay  kuyadi.  Xarorat  doimiy  bulgan  va 

Kuyosh  issikligining  ta`siri  bulmay  kolgan  bu  chukurlik  mintakasini  yillik  xarorat  doimiy  bulgan 


 

 mintaka  deyiladi.  Bu  mintakadagi  xarorat  er  yuzasidagi  urtacha  yillik  xaroratga  teng  buladi.  Kuyosh 

energiyasining ta`siri ostida bulgan bu mintakani geliotermik mintaka deb yuritiladi. 

Xarorat  doimiy  bulgan  mintakaning  chukurligi  ekvatorda  1-2  metr,  mu`tadil  iklimli 

kengliklarda 20-30 metr, kutbda 100 metr va undan ortik chukurliklarda joylashadi. 

Doimiy  xarorat  mintakasidan  ichkariga  karab  chukurlik  ortib  borishi  bilan  tog  jinslarining 

xarorati erning ichki issikligi ta`sirida konuniy ravishda ortib boradi. Ichki issiklikning xarorati doimiy 

bulgan mintakadan  yukorida joylashgan kismiga  ta`siri er  yuzasi tomon kamayib boradi. Xaroratning 

chukurlik  ortishi  bilan  kutarilishini  baxolash  uchun  geotermik  gradient  va  geotermik  boskich 

tushunchalari kiritilgan. Geotermik  gradient  deb,  xarorati  doimiy  mintakadan  chukurlikning  100  metr  ortishiga  tugri 

keladigan xaroratning uzgarish mikdoriga aytiladi.  Geotermik  boskich  esa  doimiy  xarorat  mintakasidan  pastdagi  xaroratning  10S  ortishiga  tugri 

keladigan,  chukurlikni  (metrdagi)  kursatadi.  Bu  ikki  kursatkich  tog  jinslarining  issiklik 

utkazuvchanligi, tog jinslarida sodir buladigan geokimyoviy reaktsiyalarning tabiatiga, kaynok suv va 

buglarning 

mavjudligiga, 

tog 


jinslarining 

yotish 


xolatiga 

va 


radiofaol 

elementlarning 

kontsentratsiyasiga boglik ravishda doimo konuniyatsiz uzgarishlarga uchrab turadi. 

 Urtacha  geotermik  gradient  100  metrga  3

0

,  boskich  esa  33  metr  deb  kabul  kilingan. V.A.Magnitskiyning  xisoblariga  kura,  15-20  kilometr  chukurlikgacha  geotermik  boskich  urtacha  33 

metrni  tashkil  kiladi.  Bu  chukurlikdan  pastda  xaroratning  uzgarishi  keskin  kamayib  ketadi  va  100 

kilometr chukurlikda xarorat 1300

0

, 400 kilometr chukurlikda 17000

, 2900 kilometr chukurlikda 3500

05000 kilometr chukurlikda esa 50000

 ni tashkil kiladi. 

 

3-Mavzu. er magnetizmi

 

erning  fizik  xususiyatlaridan  biri  uning  magnitligidir.  er  ulkan  magnitdir.  erning  magnit maydoni uncha katta bulmasa xam, u erning xayotida katta axamiyatga ega. 

er  yuzasining  magnit  maydoni  doimiy  va  uzgaruvchan  buladi.  Doimiy  magnit  maydonining 

asosiy  kismi  er  yadrosida,  yadro  va  mantiya  chegarasida  sodir  buladigan  jarayonlar  bilan  boglik. 

Magnit  maydonining  bu  kismiga  er  pusti  jinslari  barpo  kilgan  magnit  maydoni  xam  kushiladi. 

Uzgaruvchan magnit maydoni Kuyoshning nurlanishi bilan xam boglik. 

er Shimoliy va Janubiy magnit kutblariga ega. Ular geografik kutblarga mos kelmaydi. 

Magnit  strelkasining  ma`lum  bir  joydagi  geografik  meridianidan  chetga  burilishiga  magnit 

chetlanishi  deyiladi.  Magnit  chetlanishi  sharkiy  va  garbiy  buladi.  Bir  xil  magnit  ogish  burchaklarini 

tutashtiruvchi chiziklar izogon deyiladi. 

Magnit  strelkasining  gorizontga  nisbatan  burchagi,  magnit  ogishi  deyiladi.  Shimoliy  yarim 

sharda  magnitning  shimoliy  strelkasi  janubiy  yarim  sharda  esa  janubiy  strelkasi  gorizontga  karab 

ogadi.  Ogish  burchagi  ekvatordan  kutblarga  karab  ortib  boradi  va  magnit  kutblarida  maksimumga 

(90

0

) etadi. er sharida bir xildagi magnit ogish burchaklarini tutashtiruvchi chizik izoklin deyiladi. Ogish  va  chetlanish  mikdorlari  kun,  yil  va  asrlar  mobaynida  erning  Kuyoshga  nisbatan 

joylashgan  urni  va  Kuyoshning  kun,  yil  va  asr  mobaynidagi  xolatiga  boglik  ravishda  uzgarishga 

uchrab turadi. 

 

4-Mavzu. erning zichligi va bosimi

 

er pustini tashkil kilgan jismlarning zichligi 3,3 kg/sm3

 dan ortmaydi. erning chukur kismlarini 

tashkil kilgan jismlarning zichligi bosim ortishi bilan ortib boradi. 

Olimlarning  xisoblashlariga  kura  mantiya  va  yadro  chegarasida  2900  kilometr  chukurlikda  er 

jismlarining zichligi 5,7 g/sm

3

 ga teng. Shu chegaradan bevosita pastda zichlik keskin ortib boradi va 9,3-9,7 g/sm

3

 ga etadi. erning markazida jismlarning zichligi 12,2 - 12,5 g/sm3

 ga etadi. 

erning ichki bosimi chukurlik ortishi bilan ortib boradi va er pusti bilan mantiya chegarasida 13 

ming  atmosfera,  mantiya  va  yadro  chegarasida  1,4  million  atmosfera  va  erning  markazida  3  million 

atmosferadan ortadi. 

 


 

 

5-Mavzu. er pustining kimyoviy tarkibi

 

Xozirgi  vaktda  olimlar  urtasida  erning  pustloklari  va  yadrosining  kimyoviy  tarkibi  tugrisida 

yagona  bir  fikr  mavjud  emas,  erning  kimyoviy  tarkibi  meteoritlar  tarkibiga  uxshash  deb,  taxmin 

kilinadi. Lekin er pustining tarkibi meteor jismlarining tarkibidan keskin fark kiladi. Bu farkni er pusti 

bilan uning chukur mintakalari orasidagi element almashinuvi jarayoni bilan tushuntirsa buladi. Ayrim 

xollarda  erning  ichkari  kismidan  Si,  Ca,  Na,  K,  Al  va  radioaktiv  elementlar  uning  pusti  tomon 

kutariladi. er pustidan uning ichkarisiga esa Fe, Mg, S va boshka kimyoviy elementlar xarakat kiladi. 

erning  kimyoviy  tarkibini  XIX  asrning  80-yillarida  amerikalik  olim  Klark  birinchi  bulib  usha 

davrda  ma`lum  bulgan  6000  dona  tog  jinslarini  urganib  er  pustining  kimyoviy  tarkibini  kursatuvchi 

jadval  tuzdi.  Shu  davrdan  boshlab  kupgina  olimlar  er  pustining  kimyoviy  tarkibini  urganish  bilan 

shugullandilar.  Akademik  A.e.Fersman,  keyinrok  A.P.Vinogradovlar  tomonidan  bir  muncha  anik 

ma`lumotlar olindi. 

Kuyidagi  2-jadvalda  geosferalarining  kimyoviy  tarkibi  tugrisida  ma`lumot  berilgan.  er 

pustining kimyoviy tarkibi vakt birligi ichida doimiy emas, chunki er bir tomondan meteorit va chang 

kurinishdagi  kosmik  jismlar  xisobiga  uzgarib  turadi,  ikkinchi  tomondan  er  dunyo  bushligiga  geliy, 

neon,  vodorod,  azot  va  turli  gazsimon  elementlar  va  birikmalarni  doimiy  ravishda  uzidan  tarkatib 

turadi. 


2-jadval 

Geosferalarning kimyoviy tarkibi 

Kimyoviy 

elementlar

 

Granit katlami

  

Bazal`t 

katlami

 

Litosfera,  16-20 kilometrgacha

 

erning umumiy 

kimyoviy 

tarkii

 

0 47.59

 

44.24

 

46.8

 

27.71

 

Si 

27.72

 

23.24

 

27.3

 

14.53

 

Al 

8.13

 

8.46

 

8.7

 

1.79

 

Fe 

5.01

 

8.76

 

5.1

 

29.76

 

Ca 

3.03

 

6.51

 

3.6

 

2.32

 

Na 

2.85

 

2.35

 

2.6

 

0.38

 

K 

2.60

 

1.28

 

2.6

 

0.14

 

Mg 

2.09

 

3.73

 

2.1

 

8.69

 

Ti 

0.63

 

0.83

 

-

 

0.02

 

C 

0.09

 

-

 

-

 

0.04

 

S 

0.05

 

0.10

 

-

 

0.64

 

P 

0.13

 

0.20

 

-

 

0.11

 

Mn 

0.04

 

0.25

 

-

 

0.07

 

Cu 

-

 

-

 

-

 

0.20

 

Ni 

-

 

-

 

-

 

3.46

 

Boshka 

elementlar

 

0.04

 

0.05

 

1.2

 

0.14

 

Barcha elementlar

 

100

 

100

 

100

 

100

 

  6-Mavzu. Erning paydo bulishi xakidagi gipotezalar

 


 

 

 erning  paydo  bulishi  tugrisidagi  dastlabki  tasavvurlar  juda  kadimdan  mavjud  bulgan.  Chunki 

bu masala ulkan amaliy axamiyatga ega. erning paydo bulishi xakida tugri tasavvurga ega bulmasdan 

turib, uning tuzilishini va unda buladigan jarayonlarni tugri tushunish mumkin emas. 

Kadimgi davrlarda erning va Kuyosh tizimining vujudga kelishi tugrisidagi tasavvurlar asosan 

xurofiy  bulgan.  Fakat  uygonish  davrida  (XV  asrning  oxiri  va  XVI  asrning  boshi)  fanni  dinning 

tazyikidan ozod bulishi boshlanadi. 

Polyak  olimi  Nikolay  Kopernik  (1473-1543)  "Dunyo  jismlarining  aylanishi  xakida"  nomli 

asarida  birinchi  bulib  er  koinotning  markazi  emas,  balki  Kuyosh  atrofida  doimo  aylanib  turadigan 

kichik planeta ekanligini aniklab berdi. 

XVII  asrning  oxirida  nemis  olimi  Leybnits  (1646-1716)  er  kachonlardir  kizigan  (chug 

xolatidagi)  nur  tarkatuvchi  jism  bulgan  degan  fikrni  urtaga  tashladi.  erning  yukori  katlamlarini  u  er 

yuziga okib chikkan massaning shlaklariga uxshatdi. 

1745  yilda  frantsuz  olimi  J.Byuffon  (1707-1788)  er  va  Kuyosh  tizimining  boshka  planetalari 

bir necha un ming yil avval Kuyoshning kometa bilan falokatli tuknashuvidan ajralib chikkan kuyosh 

jismlaridan xosil bulgan deb isbot kilishga xarakat kildi. 

Nemis  faylasufi  Immanuil  Kantning  gipotezasiga  (1755y.)  kura,  birlamchi  koinot  turli 

kattalikdagi  va  zichlikdagi  kattik,  xarakatsiz  chang  zarrachalaridan  tashkil  topgan.  Zarrachalarning 

uzaro tortilishi natijasida ular xarakatlana boshlaganlar. Lekin ular zarralarning kattaligi va zichligiga 

boglik  ravishda  turli  tezlikda  xarakatlanganlar.  Zarralarning  tuknashuvi  butun  tizimni  aylanishiga  va 

uning  markazida  zarralarning  tuplanishiga  olib  kelgan.  Zarralar  bu  markaziy  kism  atrofida  aylana 

orbitasi buylab bir tomonga aylana boshlagan. Xarakatlanayotgan zarralarning kushilishidan planetalar 

xosil  bulgan.  Kantning  ta`kidlashicha  osmon  jismlarining  xosil  bulishi  va  xozirgi  olamning  tarkok 

materiyadan xosil bulish jarayoni million yillar davom etgan. 

Frantsuz  matematigi  P`er  Simon  Laplasning  fikricha  (1796y.)  koinot  kizdirilgan  gazsimon 

jismlardan tashkil topgan va u uz uki atrofida kattik jismlar kabi sekin bir tekis aylanadigan birlamchi 

gaz tumanligidan iborat bulgan. Gaz tumanligi asta sekin sovib sikilib borishi bilan aylanish tezligi va 

markazdan  kochirma  kuch  ayniksa  tumanlikning  ekvator  kismida  ortib  borgan.  Natijada  jismlar 

tumanlik ekvatori yuzasiga yigilib borgan va yassi disk shaklini egallagan. Ekvatordagi markazdan kochirma kuch tortish kuchidan orta boshlaganidan sung, tumanlikning 

ekvator  kismidan  gaz  xalkalari  ajralib  chika  boshlagan  va  tumanlik  xarakat  kilayotgan  yunalishda 

aylanishni  davom  etdirgan.  Xalka  jismlari  asta-sekin  zichlanib  borib  gaz  kuykalarini  (yigindilarini) 

yoki  birlamchi  planetalarni  (planeta  kurtaklarini)  xosil  kilgan.  Tumanlikning  markazida  gazlarning 

zich kuykasidan (yigindisidan) Kuyosh paydo bulgan. Bu gipoteza uzining oddiyligi va mazmunining 

tugriligi  tufayli  XIX  asr  mobaynida  xukmron  gipoteza  bulib  xizmat  kilgan.  Lekin  asrning  oxirlarida 

yangi  utkazilgan  tadkikotlar  natijalari  bilan  anchagina  ziddiyat  borligi  aniklandi.  XX  asrda 

planetalarning  xosil  kiluvchi  jismlarning  kelib  chikishini  tushuntiruvchi  tasavvurlardan  kelib 

chikadigan turli-tuman gipotezalar taklif kilindi, lekin ularning ilmiy nuktai nazardan asossiz ekanligi 

isbotlandi. 

Ilmiy kosmogoniyada Kuyosh atrofidagi gaz, chang bulutligining (tumanligining) kelib chikish 

masalasi  uta  murakkab  muammo  xisoblanadi.  Xozirgi  vaktda  Kuyosh  tizimidagi  planetalarni  xosil 

kiluvchi  birlamchi  bulutlikning  (tumanlikning)  xosil  bulishi  tugrisida  ikkita  asosiy  gipoteza  mavjud. 

Ulardan  biri  Kuyoshning  atrof  koinotdan  jismlarini  tortib  olishidan,  ikkinchisi  Kuyosh  va  Kuyosh 

tizimidagi planetalar birga bir vaktda bir xil gaz-chang yigindilaridan xosil bulganligini taxmin kiladi. 

Akademik O.Yu.Shmidt gipotezasiga kura, Kuyosh olam bushligidagi xarakati jarayonida gaz, 

chang  bulutliklaridan  iborat  bulgan  yulduzlar  oraligidagi  jismlarni  uziga  tortib  olgan.  Bu  bulutliklar 

vodorod  gazsimon,  asosiy  kismi  muzlardan  iborat  bulgan  kattik  zarralardan  tashkil  topgan.  Tosh  va 

metall  jismlar  xam  mavjud  bulgan.  Tosh  va  muzdan  iborat  bulgan  kattik  zarralardan  Kuyosh 

tizimining  kupgina  jismlari  xosil  bulgan.  Kuyosh  atrofidagi  bulutliklardagi  kattik  zarralarning 

tuknashuvi  natijasida  ular  bir-birlari  bilan  yopisha  boshlagan  va  bulutlikning  uzi  esa  yassi,  zichligi 

ortgan katlamga aylangan. Katta jismlardan planeta va boshka kosmik jismlar xosil bulgan. Planetalar 

xosil  bulishi  jarayonida,  bir-birlari  bilan  tuknashgan  ayrim  zarralar  tezligini  katta  mikdorda  yukotib 

umumiy  bulutlik  yigindisidan  uzoklashgan.  Bu  zarralar  planetalar  atrofida  aylana  boshlaydi,  sungra 

esa ular yigilib yuldoshlarni xosil kiladi. 


 

 O.Yu.Shmidtning  gipotezasiga  kura  er  va  boshka  planetalar  birlamchi  sovuk  jismlar  bulgan, 

sungra erning ichki issikligi radiofaol elementlarning parchalanishi natijasida xosil bulgan. 

Akademik A.G.Fesenkov Kuyosh va boshka planetalarning xosil bulishini yulduzlarning paydo 

bulishi muammosi bilan birgalikda kurib chikadi. Galaktikadan tashkarida joylashgan tumanliklarning 

tuzilishini urganish xozirgi kunda xam yulduzlar xosil bulayotganligini kursatdi. Yulduzlar gaz, chang 

tumanliklarida  joylashgan  diffuzion  jismlarning  kuyuklashuvidan  paydo  buladi.  Ayrim  tumanliklarda 

kuyuklashgan  gaz-chang  yigindilarining mavjudligi kuzatiladi. Ayrim  yigindilarning parchalanishi  va 

ulardan  yulduzlarining  xosil  bulishi  ma`lum  buldi.  Yulduz  jismlarining  dunyo  bushligiga  yoyilish 

jarayoni xam isbotlandi. 

V.G.Fesenkov,  Kuyosh  va  planetalar  kattik  yassi  disk  shaklidagi  yulduzlar  oraligidagi  gaz-

chang yigindilaridan (kuykalaridan) xosil bulgan deb xisoblaydi. Avvalo katta massaga ega bulgan va 

xozirgi  vaktga  nisbatan  tezrok  aylanadigan  Kuyosh  xosil  bulgan.  Sungra  esa  aylanish  tezligi  katta 

bulganligi uchun gaz-chang jismlarining juda kup kismi markaziy yigindiga kushila olmagan va uning 

ekvator  kismidan  ajralib  tumanlik  markazidan  uzoklashib  borgan.  Bu  ajralgan  kismlarning  xarakati 

markaziy yigindining xarakatini kaytargan. 

Markaziy  yigindidan  tashkaridagi  gaz-chang  jismlarining  asta-sekin  zichlanishi  Kuyosh 

tizimining xozirgi vaktda mavjud planetalarini xosil bulishiga olib kelgan. 

Xozirgi  davrdagi  tasavvurlarga  kura  Kuyosh  tizimi  jismlari  fazoda  birlamchi  sovuk  va 

gazsimon  materialning  yigilishi  va  zichlanishi  natijasida  Kuyosh  va  birlamchi  planetalar  paydo 

bulguniga kadar shakllangan. Asteroid va meteoritlar er guruxiga kirgan planetalar uchun, kometa  va 

meteorlar  esa  gigant  planetalar  uchun  ilk  (dastaval)  maxsulot  xisoblanadi.  erni  xozirgi  vaktdagi 

pustining tuzilishini shakllanishi birlamchi gomogen (bir xil tarkibli, tuzilishi) moddalarning ogirligiga 

boglik ravishda differentsiatsiya jarayoni bilan boglanadi. 

   


 

 

Katalog: lektions -> geografiya -> uzb
uzb -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
uzb -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
uzb -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja
uzb -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Download 1.01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling