Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet44/45
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Variant № 1 
 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Oddiy differensial tenglamalarni taqribiy yechish usullari. 
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar ildizlarini grafik ajratish usuli. 
4.  Lagranj interpolyatsion formulasi. 
5.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan sistemani yeching: 



16
,
1
х
877
,
0
х
05
,
2
х
03
,
1
44
,
0
х
05
,
0
х
71
,
0
х
61
,
0
4,03х
-
3,12x
-
2,5х
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
Variant № 2 
 
1. 
Matritsaning xos  son va xos vektorlarini topish usullari. 
2. 
Xorda usuli. 
3. 
ODT-ni yechish usullari. 
4. 
 Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5. 
s(x)=x
3
+01x
2
+06x-1.6=0  tenglama ildizining dastlabki yaqinlashishini toping. 
 
Variant № 3 
1.  To’liq xato. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini  Nyuton  usuli bilan yechish.   
4.  Gaussning 1-2 chi interpolyatsion formulalari. 
5.  Oraliqni teng 2 ga bo’lish usuli bilan  x
3
+0,1x
2
+0,4x-1,2=0 tenglamaning ildizini        aniqlang.                  
 
Variant № 4 
 
1.  Hisoblash matematikasining predmeti va metodlari. 
2. Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3. Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini  Nyuton usuli bilan yechish. 
4. Simpson usuli . 
5. Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini Nyuton usuli bilan yeching. 0
z
5
y
4

0
4z
-
y
4x
1
z
y
2x
2
2
2
2
2
2
2
 
Variant № 5 
1.  To’liq xato. 
2.  Chiziqli tenglamalar sistemasini  Gauss usuli bilan yechish. 

 
266
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini Nyuton usuli bilan yechish. 
4.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyasion formulalari. 
5.  Xarakteristik  tenglamani  bevosita  yoyib  chiqish  usuli  bilan  matritsaning  xos 
qiymatlarini toping. 
A=3
0
2
1
2
1
2
1
1
 
 
 
Variant № 6 
 
1.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalarni ildizlarini ajratishga doir teoremalar. 
2.  Trapesiya usuli. 
3.  Zeydel metodi. 
4.  Lagranj interpolyasion formulasi. 
5.  Nyuton usuli bilan sistemaning  taqribiy yechimini toping. 
1
5
,
0
z
y
x
0
z
y
4
x
3
0
z
4
y
x
2
z
у
x
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
 
 
Variant № 7 
1.  Lagranj interpolyasion formulasi. 
2.  Simpson usuli. 
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamani  xorda usuli bilan yechish. 
4.  Lagranj interpolyasion formulasi.  
5.  Matritsaning xos qiymati va xos vektorini toping 
A=


1
5
,
1
1
5
,
2
2
6
,
0
5
,
1
6
,
0
1
 
 
Variant № 8 
1.  Xatolar manbai. 
2.   Nyuton interpolyasion formulalari. 
3.  Oddiy differensial tenglamalarni yechish usullari. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash formulalari. 
5.  Xarakteristik tenglamani bevosita yoyib chiqish usuli bilan matritsaning xos qiymatini 
toping. 
A=3
0
2
1
2
1
2
1
1
 
 

 
267
 
Variant № 9 
1.  ODT-ni Eyler usuli bilan yechish. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton usuli. 
3. Interpolyatsiyalash masalasi. 
4. Simpson usuli. 
5. Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan sistemani yeching 


16
,
1
х
877
,
0
х
05
,
2
х
03
,
1
44
,
0
х
05
,
0
х
71
,
0
х
61
,
0
5
,
7
х
03
,
4
х
12
,
3
х
5
,
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 10 
1.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechish uchun Nyuton metodi. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini oddiy iteratsiya usuli bilan yechish. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Zeydel usuli bilan yeching. 
83
,
1
44
,
1
36
,
2
55
,
2
75
,
0
36
,
2
87
,
2
42
,
1
48
,
2
56
,
2
42
,
1
93
,
0
3
2
1
3
2
1
3
2
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
 
 
Variant № 11 
1.  Ildizlarini ajratish grafik usuli. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton usuli. 
3.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarni Krilov usuli bilan topish. 
4.  Interpolyatsiya masalasining qo’yilishi. 
5.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yeching 42
,
0
х
83
,
0
х
057
х
34
,
0
83
,
0
х
53
,
0
х
61
,
0
х
43
,
0
15
,
1
х
72
,
0
х
81
,
0
х
2
,
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 12 
1.  ODT ni Runge - Kutta usuli bilan yechish. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Gauss interpolyasion formulalari. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash formulalari. 
5.  Chiziqli tenglamalar sistemasini iteratsiya usuli bilan yeching. 
15
,
2
х
21
,
1
х
27
,
1
х
84
,
0
63
,
0
х
27
,
1
х
65
,
0
х
27
,
1
51
,
1
х
84
,
0
х
27
,
1
х
63
,
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 

 
268
Variant № 13 
1.  Chiziqli bo’lmagan tenglamani taqribiy yechishda Xorda usuli. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini topishda Krilov usuli. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda oddiy iteratsiya usuli. 
4.  Lagranj interpolyatsion formulasi. 
5.  Oddiy differensial tenglamani yeching.   y = x
2
y;    y(0)=0,4;      x [0,1];   
   h=0,1. 
 
Variant № 14 
1.  To’liq xato. 
2.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamani yechish uchun Xorda usuli. 
4.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5.  Xarakteristik tenglamani bevosita yoyib chikish usuli bilan matritsaning xos qiymatlari va 
xos vektorini toping 
3
0
2
1
2
1
2
1
1
A
 
 
Variant № 15 
1.  Hisoblash algoritmi.Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  ODT ni Runge - Kutta usuli bilan yechish.  
5.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yeching 

37
,
0
х
63
,
0
х
05
,
0
х
13
,
0
31
,
0
х
05
,
0
х
34
,
0
х
04
,
0
15
,
0
х
05
,
0
х
04
,
0
х
1
,
0
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 16 
1.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
2.  Oddiy differensial tenglamalarni yechish usullari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss metodi bilan yechish. 
4.  Lagranj interpolyasion formulasi. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching 


2
,
3
x
1
,
1
x
8
,
1
x
7
,
2
7
,
5
х
8
,
4
x
7
,
3
4,1x
0,8
2,8x
2,1x
3,3x
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 17 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli bo’lmagan bitta tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Matritsalarning xos son va xos vektorini topish. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 

 
269
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 


18
z
2
y
12
х
5
4
z
6
y
5
х
2
9
z
2
у
3
х
4
 
 
Variant № 18 
1.  Ildizlarni ajratish grafik usuli. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasni iteratsiya usuli bilan yechish. 
3.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5.  Chiziqli tenglamalar sistemasini iteratsiya usuli bilan yeching: 37
,
2
х
21
,
1
х
34
,
1
х
85
,
0
65
,
0
х
34
,
1
х
55
,
0
х
5
,
1
51
,
1
х
85
,
0
х
5
,
1
х
65
,
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 19 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini oddiy iteratsiya usuli bilan yechish. 
4.  Gaussning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5.  Matritsaning xos qiymat va xos vektorini toping 
5
,
0
5
,
1
1
5
,
1
2
5
,
0
1
5
,
0
1
 
 
Variant № 20 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yechish. 
4.  ODT ni taqribiy yechish usullari. 
5.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini Nyuton usuli bilan yeching: 


0
4
3
0
4
4
1
2
2
2
2
2
3
3
3
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 21 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
3.  Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini Nyuton usuli bilan yeching 

 
270


0
5
4
5
0
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 22 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli bo’lmagan bitta tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Gaussning interpolyasion formulalari. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 
16
,
1
877
,
0
05
,
2
03
,
1
44
,
0
05
,
0
71
,
0
61
,
0
5
,
7
03
,
4
12
,
3
5
,
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Variant № 23 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Oddiy differensial tenglamani taqribiy yechish usullari. 
3.  Krilov usuli bilan matritsaning xos qiymat va xos vektorini topish. 
4.  Gaussning 1-2 -chi interpolyasion formulalari. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching 1
,
16
4
,
23
7
,
22
6
,
15
;
5
,
3
28
,
1
81
,
0
88
,
0
81
,
0
71
,
4
85
,
0
73
,
0
53
,
1
98
,
0
53
,
4
05
,
1
81
,
0
75
,
0
02
.
1
82
,
3
b
 
 
Variant № 24 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Nyutonning 1-2 -chi interpolyasion formulalari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yechish. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
5.  Nyuton usuli bilan yeching: 


0
4
3
0
4
4
1
2
2
2
2
2
3
3
3
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 25 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
3.  Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda iteratsiya metodi. 
5.  Sistemani Nyuton usuli bilan yeching 

 
271
                                                              


0
5
4
5
0
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 26 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Chiziqli  tenglamalar sistemasini yechishda iteratsiya  metodi. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini topishda Krыlov usuli. 
5.  Oraliqni teng 2 ga bo’lish usuli bilan  x
3
+0,1x
2
+0,4x-1,2=0 
       tenglamaning ildizini aniqlang. 
 
Variant № 27 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli bo’lmagan bitta tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Gaussning interpolyasion formulalari. 
4.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 
16
,
1
877
,
0
05
,
2
03
,
1
44
,
0
05
,
0
71
,
0
61
,
0
5
,
7
03
,
4
12
,
3
5
,
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Variant № 28 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Oddiy differensial tenglamani taqribiy yechish usullari. 
3.  Krilov usuli bilan matritsaning xos qiymat va xos vektorini topish. 
4.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching 1
,
16
4
,
23
7
,
22
6
,
15
;
5
,
3
28
,
1
81
,
0
88
,
0
81
,
0
71
,
4
85
,
0
73
,
0
53
,
1
98
,
0
53
,
4
05
,
1
81
,
0
75
,
0
02
.
1
82
,
3
b
 
 
Variant № 29 
1.  To’liq xato. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Lagranj interpolyatsion formulasi. 
5.  Oraliqni teng 2 ga bo’lishi usli bilan   x
3
+0,1x
2
+0,4x-1,2=0 tenglamaning ildizini aniqlang. 
  
Variant № 30 
1.  Hisoblash matematikasining predmeti va metodi. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 

 
272
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Bitta tenglamani yechishda  Nyuton usuli. 
5.  Sistemani Nyuton usuli bilan yeching 
0
z
5
y
4
x
5
0
z
4
y
x
4
1
z
у
х
2
2
2
2
2
2
2
2
 
 
Variant № 31 
1.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
2.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasining taqribiy yechishda oddiy iteratsiya usuli. 
4.  Oraliqni teng 2 ga bo’lish usuli bilan x
3
-4x
2
+6x-6=0 tenglamani yeching. 
5.  Zeydel usuli bilan yeching. 
83
,
1
х
44
,
1
х
36
,
2
х
55
,
2
75
,
0
х
36
,
2
х
87
,
2
х
42
,
1
48
,
2
х
56
,
2
х
42
,
1
х
93
,
0
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 32 
1.  Ildizlarni ajratish grafik usuli. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton usuli. 
3.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarning topishi vektorlarning Krыlov usuli. 
4.  Hisoblash  matematikasi predmeti va metodlari. 
5.  Gauss usuli bilan yeching: 


42
,
0
х
83
,
0
х
57
,
0
х
34
,
0
83
,
0
х
53
,
0
х
61
,
0
х
43
,
0
2
х
5
х
4
х
2
,
1
3
2
1
3
2
1
2
3
 
 
Variant № 33 
1.  Tenglamani taqribiy yechishda Xorda usuli. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini topishda Krilov usuli. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda oddiy iteratsiya usuli. 
4.  Xatolar manbai. 
5.  Oddiy differensial tenglamani yeching:   y′ = x

y;    y(0)=0,4;       x[0,1];      h=0,1 
 
 
Katalog: mexmat -> books -> II%20blok%20fanlari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar kafedrasi

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling